Flatik.ru

Перейти на главную страницу

Поиск по ключевым словам:

страница 1
“Килешенде” “Килешенде” “Килешенде”

КМБ җитәкчесе Уку-укыту эшләре урынбасары Үргәгар мәктәбе директоры

____/ Галләмова Г.Н./ _____/ Хатыпова Р.М.

Беркетмә №___ “___” __________/ 2011 ел. ____/ Сафиуллин Ә.С.

“____” _______ 2011 ел.

Приказ № ___

“___” _________2011 ел.


9 нчы сыйныф өчен

татар әдәбиятыннан эш программасы
Татарстан Республикасы Әлки муниципаль районы

Ургагар төп гомуми белем бирү мәктәбе

Төзүче :Сибагатуллина Фәния Шамил кызы

Педагогик киңәшмәдә каралды

Беркетмә №_______

“_____”___________2011ел

2011 – 2012 нче уку елы
9 нчы сыйныф өчен әдәбияттан белем бирү программасына аңлатма язуы
Әлеге белем бирү программасы дәүләт стандарты һәм 2010 елда “Мәгариф” нәшриятында басылган “ Татар урта гомуми белем мәктәпләре өчен әдәбият программалары”на нигезләнеп төзелде.Әлеге программа укучылар үзләштерергә тиешле мәсьәләләр һәм темаларны яктырта.

Мәктәпнең укыту планы буенча 9 нчы сыйныфта әдәбияттан белем бирү программасы уку елына 68 сәгать (атнага 2 сәгать) әдәбият укытуны күздә тота. .Программаның эчтәлеген тормышка ашыру өчен түбәндәге укыту-методик әсбаплар кулланыла :

-Әдәбият:9нчы сыйныф /Х.И. Миңнегулов,Ш. Садертдинов.- Казан:”Мәгариф” ,2005;

- Әдәбият теориясе /Ф.Хатипов.- Казан : Мәгариф,2000;

-Мәктәптә татар әдәбиятын укыту методикасы /Заһидуллина Д.Ф.- Казан :Мәгариф ,2004;

- Сочинение язарга өйрәнәбез / З.Н.Хәбибуллина,Р.В.Миңнуллина .-Казан: Яңалиф,2002;

- Әдәбият дәреслекләре буйлап/Н.С.Гыймадиева,Ә.Г.Билалова –Казан:Яңалиф,2006.

- Татар әдәбияты дәресләренә фонохрестоматия 5 -11 нче сыйныфлар-

Газимҗанова Р.Г.(аудиокассета)
- Борынгы татар әдәбияты ( диск)

Әдәбият фәненә өйрәтү түбәндәге максатларга ирешүне күзтә тота :

- язучыларның тормыш юлын һәм алар иҗат иткән әсәрләрне белү;

- образларга характеристика бирү;

- үз фикерләреңне сөйләмә һәм язма сөйләмдә җиткерә алу;

- туган телгә,туган илгә,язучылар иҗатына,гореф-гадәтләргә мәхәббәт тәрбияләү.9 нчы сыйныф укучылары уку елы башында түбәндәгеләрне белергә тиешләр:

- йөгерек уку;

- уку тизлегенең нормасын

- туган телгә,туган илгә,халык авыз иҗатына,гореф-гадәтләргә мәхәббәт тәрбияләү.

- җөмлә һәм аның төрләрен белерергә.

- язучылар һәм аларның иҗаты – 30 сәгать;

- класстан тыш уку – 6 сәгать;

- бәйләнешле сөйләм үстерү – 13сәгать;

- кабатлау – 3 сәгать.

- Әдәбият теориясе /Ф.Хатипов.- Казан : Мәгариф,2000;

-Мәктәптә татар әдәбиятын укыту методикасы /Заһидуллина Д.Ф.- Казан :Мәгариф ,2004;

- Сочинение язарга өйрәнәбез / З.Н.Хәбибуллина,Р.В.Миңнуллина .-Казан: Яңалиф,2002;

- Әдәбият дәреслекләре буйлап/Н.С.Гыймадиева,Ә.Г.Билалова –Казан:Яңалиф,2006.

- Татар әдәбияты дәресләренә фонохрестоматия 5 -11 нче сыйныфлар-

Газимҗанова Р.Г.(аудиокассета)

-М. Мәһдиев тормышы һәм иҗатына багышланган методик әсбап(диск)

- М.Җәлил тормышы һәм иҗатына багышланган методик әсбап ( диск)

- Г.Исхакый тормышы һәм иҗатына багышланган методик әсбап ( диск)

Әдәбият фәненә өйрәтү түбәндәге максатларга ирешүне күзтә тота :

- язучыларның тормыш юлын һәм алар иҗат иткән әсәрләрне белү;

- образларга характеристика бирү;

- үз фикерләреңне сөйләмә һәм язма сөйләмдә җиткерә алу;

- туган телгә,туган илгә,язучылар иҗатына,гореф-гадәтләргә мәхәббәт тәрбияләү.

- йөгерек уку;

- уку тизлегенең нормасын үтәү;

- укыганны аңлап,эчтәлеген сөйләү;

- әсәрдәге образларны таба белү;

- әсәрнең төп темасын ачыклый белү.

Тема


Материал

М/Т

Контроль


төре

Дәрес тибы

һәм төре

Сәгать


саны

План


ФактикИскәрмә
1

Кереш дәрес

ДәреслекДәрес-лекция

1


2

Төрки-татар әдәбияты,

фольклор әдәбиятДәреслек
Х.а.и әсәр-ләре-ннән

миф-лар укыргаЛекция

1


3

Рун,уйгур язулы истәлекләр

Рун алфавиты,кабер

таш язмалары үрнәге,

дәреслек

Төш юрау-лар

турындагы мәгълүмат тупларгаӘдәбият

тарихын


өйрәнү

дәресе


1


4

М.Кашгарый”Диване

лөгатет-төрк”ДәреслекТарихи-әдәби материаллар

җиткерү


1


5

Й Баласагунлы

”Котадгу белек”
Дәреслек
Әсәр-нең тел сурәтләү чараларын язарга

Дәрес-лекция

1


6

Әхмәд Йүгнәки,

Әхмәд


Ясәви

Дәреслек


1


7

Сөләйман Бакырганый

иҗаты


Дәреслек
Хик-мәт нәрсә

ул?Җавап әзер-ләп килер-гәПроблемалы

дәрес


1


8

Шәрык классикасы

“Коръән”эчтә-леге“Коръән”китабы
Мөхәммәт пәйгамбәр кем ул?

Дәрес-диспут

1
Болгар чоры әдәбияты


9

Болгар чоры әдәбиятына гомуми күзәтү

Карта,дәреслек
Н.Фәттах “Әтил суы ака торур”укырга

Дәрес-лекция

1


10

Кол Гали тормышы

Язучы портреты
Әд.теориясе,

традиция һәм

нова-тор-лык


Әсәрне кабул итәргә әзерләү дәресе

1


11

“Кыйссаи Йосыф” поэмасы 1 бүлек

Язучы портреты


1


12

“Кыйссаи Йосыф” поэмасы 2 бүлек

Әсәр
Тема,идея

сюжет,компо-зи

циягә җавап язарга


Әдәби әсәрне тикшерү

дәресе


1


13

“Кыйссаи Йосыф”

поэмасы 3 бүлекӘсәр


1


14

Сочинение “Кыйссаи

Йосыф”поэма-сы халыкның рухындаТерәк схематик

план

Язып бете-рергә

Сөйләм

үстерү


дәресе

1
Алтын Урда чоры әдәбияты


15

Алтын Урда чоры

әдәбиятына күзәтүДәреслек,карта,

сүзлек

Суфи-чылар

кемнәр?


Дәрес-әңгәмә

1


16

XIV йөз әдипләре

“Мирас”журналыннан

күргәзмә

“Кисекбаш”

әсәрен укыргаДәрес-лекция

1


17

М. Болгари”Нәһҗел-

фәрадис”әсәреЯзучы портеты,дәреслекЯзучы биографиясен

өйрәнү


1


18

С.Сараи “Сөһәел вә

Гөлдерсен”әсәреШагыйрьнең портреты,сүзлек

фонохрестоматия

Әдәби әсәрне

анализлау

дәресе


1


19

“Сөһәел вә Гөлдерсен”әсәре

Портреты


1
Казан ханлыгы чоры әдәбияты


20

Казан ханлыгы чоры әдәбиятына күзәтү

Дәреслек,карта,

рәсемнәр

Р. Батул-ла

“Сөембикә”

кыйссасы,Ф. Латыйфи “Хыянәт” по-весте


Дәрес-лекция

1


21

Урта гасырның аерым ядкәрләре

Дәреслек
“Бабахан”

дас-таны


Дәрес-лекция

1


22

XV-XVI йөздә иҗат иткән

әдипләр


ПортретларПроблемалы

дәрес-диспут1


23

Мөхәммәдьяр тормышы,

иҗаты


Портреты
Әдәбият теориясе

Әсәрне анализлау

дәресе


1


24

Сочинение “Мөхәммәдьяр-гуманист шагыйрь”

План үрнәге
Лирик геро-йга төшенчә бирер-гә

Сөйләм үстерү

1
XVII йөз әдәбияты


25

XVII йөзгә гомуми күзәтү

Дәреслек
“Дәфтәре Чыңгызнамә”

укырга


Дәрес-лекция

1


26

М.Колый тормышы,

иҗаты


Портреты,сүзлекЯзучы иҗаты

белән танышу1


27

Изложение язу

“Изложениеләр җыентыгы 9 класс өчен”
Язып бете-рергә

Белем дәрәҗәсен

билгеләү өчен1


28

Дәрестән тыш уку

Дәреслек,хрестоматия
“Гайсә углы Амәт”дастанын

укырга


Дәрес-әңгәмә

129

XVIII йөз әдәбиятына гомуми

күзәтү


Әдәбият теориясе,

сүзлек, дәреслек

Яңа материал

өйрәнү


1


30

XVIII йөз татар әдәбиятында жанрлар

Дәреслек
Әдәбият теориясе: шигырь төзелеше

Дәрес-лекция

1


31

XVIII йөз әдипләре

Дәреслек,өстәмә

материал

Әдәбият теориясе:

ши-гырьдә

стилистик

фигураларДәрес-лекция

1


32

Габдерәхим Утыз Имәни тормышы,

иҗаты


Портреты,

дәреслек

Т. Миңнуллин

“Кан-кай улы

Бәх-тияр”

драма-сын

укырга


Язучы иҗаты

турында өйрәтү1


33

Урта гасырлар

әдәбиятына йомгакДәреслек
Әдәбият теориясе:

-мәдхия


-мәрсия

Йомгаклау

дәрес


1
34

XIX йөзнең беренче

яртысында әдәбиятДәреслек,өстәмә әдәбият
Мәгъ-рифәт-челек

хәрәкәте турында

язып килер-гә


Яңа тема үтү

1


35

Әбелмәних Каргалый,Һ. Салихов,Ш. Зәки иҗатлары

Язучыларның рәсемнәре,дәреслек

“Кинаяле гый-шык” төшенчәсен аңла-тырга

Дәрес-лекция

1


36

Г. Кандалый тормышы, иҗаты

Портрет

фонохрестоматия

Язучы биографиясен

өйрәнү


1


37

“Сәхипҗамал” поэмасы

Җыентык,хрестоматия
Имтихан изложениесен уку

Сәнгатьле уку

1


38

Г. Кандалый иҗатының үзенчәлекләре

Өстәмә материал
“Сәхипҗа-мал” поэма-сын уку

Анализлау

дәресе


1


39

Сочинение (Г. Кандалый поэзиясе буенча)

Өстәмә әдәбият
Поэманың жанр

үзенчәлегеТел үстерү

1XIX йөзнең икенче

яртысында әдәбият40

XIX йөзнең икенче яртысына гомуми күзәтү

Дәреслек
Рефе-рат язарга:”Ха-лык тормышындагы

со-циаль икъти-сади үзгәрешләр”Яңа тема үтү

1


41

XIX йөзнең икенче яртысында мәгърифәт-челәр

Өстәмә әдәбиятДәрес-әңгәмә

1


42

Каюм Насыйри тормышы, иҗаты

Дәреслек,портрет
Әдәбият теориясе:

халыкчан-лык төшенчәсе

-реалистик проза үсеше


Язучы турында

мәгълүмат бирү1


43

“Әбүгалисина кыйссасы”

Хрестоматия,җыентыкЧәчмә әсәр уку

1


44

“Фәвакиһел-җөләса

фил-әдәбият”ДәреслекЯңа әсәр уку

1


45

“Дәрестән тыш уку “40 вәзир кыйссасы”

Җыентык,дәреслек
Имтиханга әзерләнү

Дәрес-лекция

1


46

Сочинение”К. Насыйри һәм татар

халык иҗаты”Өстәмә әдәбият
Язып бетерергә

Тел үстерү

1


47

Реалистик проза үсеше

Өстәмә әдәбият,дәреслек
Әдәбият теориясе:

-кыйссалардан роман-га-

-үзәктә кеше


Яңа мәгълүмат бирү

1


48

М. Акъегетзадә тормышы

Портреты,дәрес-лек
Язучы биографиясе белән таныштыру

1


49

“Хисаметдин менла”

Хрестоматия
Имтиханга әзерләнү

Дәрес-әңгәмә

1


50

Риза. Фәхертдинов”Әсма,

яки Гамәл вә җәза”


Әсәрнең тулы китабы
Әсәр-не алып укырга

Чәчмә әсәр уку

1


51

Фатих Кәрими иҗаты,әсәр-ләре

Портреты,дәрес-лек
Хрон.таблица

төзер-гә


Язучы биографиясе

белән танышу1


52

Заһир Һади”Җиһанша хәзрәт”

Дәреслек,хрестоматияЯңа мәгълүмат бирү

1


53

Заһир Бигиев тормышы

Портреты,дәрес-лек
Хрон.

табли-ца


Яңа мәгълүмат бирү

1


54

“Өлүф, яки гүзәл кыз

Хәдичә”


Хрестоматия
Образ-ларга харак

теристика язуДетектив әсәр уку

1


55

“Гөнаһе кәбаир” романы 1 бүлек

Хрестоматия
“Мавәраэннәһердә

сәяхәт”әсә-рен укыргаЧәчмә әсәр уку

1


56

“Гөнаһе кәбаир” романы 2 бүлек

ХрестоматияЧәчмә әсәр уку

1


57

Сочинение “Хәдичәнең гүзәллеге нидә?”

Өстәмә әдәбият,сүзлек
Язып бете-рергә

Тел үстерү

1


58

XIX йөз икенче яртысы татар поэзиясе

Дәреслек
Имти-ханга әзерләнү

Яңа материал

бирү


1


59

М. Акмулла иҗаты

Портреты
Имти-ханга әзерләнү

Дәрес-әңгәмә

1


60

“Дәмелла... мәрсиясе.”

Хрестоматия
Әдәбият теориясе:

-роман


- сюжет

Дәрес-лекция

1


61

Дәрестән тыш уку

Өстәмә әдәбият
әдә-бият теориясе:

-компо-зиция

-экспо-зиция


Йомгаклау

1


62

Татар драматургиясе

Г. Ильяси иҗатыПортреты
Г. Чо-крый иҗаты турында рефе-рат язарга

Яңа мәгълүмат бирү

1


63

“Бичара кыз” драмасы

Хрестоматия
Әдәбият теориясе:

-драма


-комедия

Драма әсәре уку

1


64

Ф. Халиди “Рәдде Бичара кыз”1,2 пәрдәләр

ХрестоматияЯңа әсәр белән танышу

1


65

Ф. Халиди”Рәдде Бичара кыз”3,4 пәрдәләр

Хрестоматия


1


66

Дәрестән тыш уку. Г. Исхакый”Өч хатын белән тормыш”

Портреты,”Зиндан “әсәре
Әдәбиятта кеше язмы-шы,халык язмы-шы

Дәрес-әңгәмә

1


67

Имтиханга әзерләнү

Сүзлек, өстәмә әдәбиятЙомгаклау

1


68

Йомгаклау дәресе

Тест биремнәреЙомгаклау

1
9 нчы сыйныф өчен татар әдәбиятыннан эш программасы

Мәгариф” нәшриятында басылган “ Татар урта гомуми белем мәктәпләре өчен әдәбият программалары”на нигезләнеп төзелде.Әлеге программа укучылар үзләштерергә тиешле мәсьәләләр һәм тема

190.02kb.

05 09 2014
1 стр.


10 нчы сыйныф Татар әдәбиятыннан календарь-тематик план

Программа: Татар урта мәктәпләре өчен әдәбият программалары. 5-11 нче сыйныфлар/ Ф. Хатипов, А.Әхмәдуллин. К., “Мәгариф”, 2005

293kb.

08 10 2014
1 стр.


8 нче класска татар әдәбиятыннан эш программасы. (70 сәгать) Аңлатма язуы Эш программасы статусы

Рус мәктәпләрендә укучы татар балаларына ана теле һәм әдәбият укыту программалары» (Казан, «Мәгариф», 2003 ел), 8 нче сыйныф өчен З. Н. Хәбибуллина, Х. Г. Фәрдиева, Ә. Н

393.86kb.

15 12 2014
3 стр.


7нче сыйныф өчен татар әдәбиятыннан эш программасы түбәндәге документларны исәпкә алып төзелә

Татарстан Республикасы дәүләт телләре һәм Татарстан Республикасында башка телләр турында Татарстан республикасы Законы

351.63kb.

25 12 2014
3 стр.


Татар әдәбиятыннан эш программасы 8 нче сыйныф (70 сәг) Аңлатма язуы

Программа нигезенә Россия, Татарстан Мәгариф һәм фән министрлыкларының мәктәпләрдә урта һәм тулы белем алу стандартлары салынды, “Рус телендә сөйләшүче балаларга татар әдәбияты про

230.11kb.

30 09 2014
1 стр.


9 нчы сыйныф, татар теле. (68 сәг) Аңлатма язуы Эш программасы статусы

Программа нигезенә Россия, Татарстан Мәгариф һәм фән министрлыкларының мәктәпләрдә урта һәм тулы белем алу стандартлары салынды, “Рус мәктәпләрендә укучы татар балаларына ана теле

496.48kb.

02 10 2014
3 стр.


Татар теленнән эш программасы 1 нче сыйныф (99 сәг) Аңлатма язуы Эш программасы статусы

Программа нигезенә Россия, Татарстан Мәгариф һәм фән министрлыкларының мәктәпләрдә урта һәм тулы белем алу стандартлары салынды,” Рус телендә сөйләшүче балаларга татар теле укыту п

473.04kb.

01 10 2014
2 стр.


Татар теленнән кабул итү имтиханнары программасы

М. Е. Евсевьев исемендәге педагогия институның татар филологиясе группасына киләләр. Татар филологиясе группасында барлык төр мәктәпләр өчен рус теле һәм әдәбияты, татар теле һәм ә

143.19kb.

12 10 2014
1 стр.