Flatik.ru

Перейти на главную страницу

Поиск по ключевым словам:

страница 1 ... страница 2страница 3страница 4

Қорытынды.

Адам игілігі-өмірде, өмір-еңбекте, оқу үлгерімі-оқу процесін жетілдіруде: Бастауыш сыныптан оқушылардың оқу үлгерімін жетілдіру жолдары зерделеніп, жүзеге асырылса, "білім негізі-бастауышта" деген ой сапалы орындалса, қалыптасу жоспарлы өтетін болса, онда үміт мол болады.

Ол үшін оқушылардың психологиясын тиянақты, терең білу бірден-бір жол, шарт,сонымен бірге оны пайдалана білу қажет. Сонымен қатар педагогиканың міндеттерін, жалпы заңдылықтарын, балалардың жас ерекшеліктерін білу солерлі мәнді,маңызды.

Оқу-тәрбие процесінде педагогикалық жүйнің өзара байланысқан барлық компоненттерінің маңызды заңдылықтары әсер етеді, сондықтан оқушылардың үлгеріміне оқыту мазмұны, мәні, білім беру мотивациясы, оқыту ұсьтанымдары және ережелерді, оқыту әдістері әсер етеді.

Білім беру сапасына тікелей оқу үлгерімін жетілдіру сәуелді, ол үшін ең маңызды, ең қажет-ол танымдық қызығушылық. Сондықтан оқушылардың қызғушылығын арттру міндеті туындайды.

Мұғалім оқушының оқу мотивтерін жеке тәртәбін тұрақты зерделуі арқылы оқу үлгерімін жетілдіру амалдарын жете түсінеді. Бұл үшін бақылау, балаларды зерделу, анкеталау жүргізу,әңгімелесу,ата-аналармен тұрақты байланысулар жасу, бірлесіп еңбек ету, мектеп-ата-ана-оқушы ынтымақтастығын арттыру, зерделеу,бірлесе жұмыс істеу арқылы оқушылардың мүддесіне сай қызығушылықтарын дамытады, оларды оқу үдерісінде пайдаланады.

Бастауыш сыныптарды оқушылардың өзіндік жұмыстары оқу-тәрбие процесіндегі міндетті құрамдас, сонда үлгерім жетіледі. Шәкірт сабақта, үйде оқуы сапалы болуына өзіндік жұмыс ықпал етеді.

Ьастауыш сыныпта оқушыдардың оқу үлгерімін жетілдіру арқылы қоғамда өзіндік орны бар, өз елінің қамын ойлайтын,үлкенге құрмет көрсетіп, кішіге қамқор бола білетін, еліміздің болашағы үшін жан-жаққа жамыған жеке тұлғаны қалыптастыруға негіз қаланады.«Білім беру саланың басты міндеті-2010 жылға дейін білім беруді дамыту жөніндегі мемлекеттік бағдарламаны орындай отырып, осы саланың сапалы қызмет көрсету осыны кеңейту» деді Елбасы Н.Ә.Назарбаев 2008 жылғы дәстүрлі Қазақстан халқына Жолдауында («Егемен Қазақстан»,2008 жыл, 7 ақпан).

Пайдаланған әдебиеттер.


  1. Қожаахметова К.Ж. Мектеп директорының тәрбие ісі жөніндегі орынбасары.Алматы, Әлем, 2000.

  2. Лихачев Б.Т. Педагогика. Курс лекции.-М.1998.

  3. мамандыққа кіріспе. А.1991 ж.

  4. Бейсенбаева А.А. Педагогикалық лекциялар циклі.Ред.Басыл.

  5. Педагогика. Ред.басқ. Бабанский Ю.К., М.Просв.-1983.

  6. Подласый И.П. Педагогика-(в двух частях). М.2000.

  7. Педагогика. Лекциялар курсы.-Алматы 2003.

  8. Ахметов С. Бастауыш кластарда білім берудің жолдары, Алматы.Рауан.1994.

  9. Сабыров Т. Оқушылардың оқу белсенділігін артыру жолдары. А.1978.

  10. Сейтәлиев К.Б. Тәрбие теориясы.А. 1986ж.

  11. Қобдикова Ж.У. Деңгейлеп,саралап тоқыту педагогикалық технологиямы, Алматы,2007.

  12. Тілеуова С.С., Әлімбек А.З. Педагогика.Шымкент,2006 ж,162 бет.

  13. Жарықбаев Қ. Қазақтың тәлімдік ой-пікір антологиясы.

  14. Мадин И.Б. қазақстанда совет дәуіріндегі педагогикалық ой-пікірдің дамуы. А. 1979ж.

  15. Жарықбаев.,Қалиев. Қазақ тәлім-тәрбиесі. А.1995ж.

  16. Қожахметова К.Ж. Мектеп директорының тәрбие ісі жөніндегі орынбасары. Алматы,Әлем, 2000.

  17. Еркибаев Б.Б., Пралиев С.Ж. Общие основы дидактика средний школы.Шымкент,2006,282 б.

  18. ҚР Гуманитарлық білім беру тұжырымдамасы 1994ж.

  19. Қ.Бержанов,С.Мусин.Педагогика тарихы.А.1984ж.

  20. З.Әбілов.Оқушыларға эстетикалық тәрбие беру. 1972ж.

  21. И.Е.Синица. Педагогтық әдеп және ұстаздық шеберлік. А.1987ж.

  22. Ғ.Ақманбетов,Т.дәуітов,А.Жақыпов. Педагог этикасы.А.1969ж.

  23. З.Ә.Әбілова. Этнопедагогика. А.1997ж.

  24. З.М.Шилина. Классный руководитель искусство воспитания.М.1997жг.

  25. Бабнский Ю.К. Педагогика-М., 1983 Бабанский Ю.К. Педагогиак-М., 1988.

  26. Беспалько В.П. Слагаемые педагогической технологии.-М., 1989.

  27. Тілеуова С.С. Жоғары мектеп педагогикасы Шымкент., 2004.

  28. Нұрғалиева Г.Қ., Ахметова Г., Тілеова С.С. Кәсіптік білім беру негіздері. Алматы., 2004.

  29. Нұрғалива Г.Қ. Оқыту әдістері. Алматы., 1991.

  30. Харламов И.Ф. Педагогика-М.1990.ъ

  31. Абдуллина О.А. Общая педогическая подготовка учителей.М.1990.

  32. Абульханова-Славская К. Деятельность и психология личностей. М.1980г.

  33. Абайдың қара сөздері,шығармалар жинағы.

  34. Аймауытов Ж. Шығармалар жинағы.А.1989ж.

  35. Айтматов Ш. Алғашқы менің мұғалімім.

  36. Алтынсарин Ы. Таңдамалы педагогикалық мұралары.А.991ж.

  37. Аманашвили Ш.А. Личностно-гуманная основа педагогического процесса. М.1990г.

  38. Байтұрсынов А. Шығармалары.А.1988ж.

  39. Байтұрсынов А. Тіл тағлымы.А.992ж

  40. Зязин Б.П. Профессиональное самовоспитание педагого.

  41. Мамандыққа кіріспе.А.1991ж.

  42. Бейсенбаева А.А. Педагогикалық лекциялар циклі. Ред.Басыл.

  43. Сабыров Т. Оқушының оқу белсенділігін арттыру жолы. А.1978ж.

  44. Тәжібаева Т.С. XIX ғасырдың 2-ші жартысындағы Қазақстандағы ағарту ісінің педагогикалық ой-пікірдің дамуы.

  45. Сейтәлиев К.Б. Тәрьие теориясы. А. 1986ж.

  46. Тілеуова С., Әлімбек А. Этнопедагогика, Шымкент 2004,188 бет.

  47. Каменский Я.А. Ұлы дидактика. М. 1940ж.

  48. Бабанский Ю.К. Оптимизация процесса обучения.-М., 1977.

  49. Бабанский Ю.К. Проьлемы повышения эффективности педагогических исследованний.-М., 1982.

50..Назарбаев Н.Ә. "Қазақстан халқының әл-ауқатын арттыру-мемлекетік саясаттың басты мақсаты". "Егемен Қазақстан", 2008 жыл 7 ақпан.

51.Назарбаев Н.Ә. "Қазақстан-2030" Алматы. "Үкімет жариясы",1998,112 б.

52.Назарбаев Н.Ә. Щеновациялар мен оқу білімді жетілдіру арқылы білім экономикасы. "Егемен Қазақстан" 2006,27 мамыр.

53.Қазақстан Республикасының "Білім туралы" заңы, Астана, "Дастан " баспа үйі 2000жыл,336 бет.

54.Қазақстан Республикасыны Конституциясы Алматы "Жеті Жарғы" 1998,176 б.

6.Бабаев С.Б.,Оңалбек Ж.К. Педагогика негіздері, Алматы "Заң әдебиеті" 2005жыл, 228 бет.

7.Тілеуов С.С.,Әлімбек А.З. Педагогика, Шымкент, 2006 жыл,162 бет.

8.Әбиев Ж., С.Бабаев,А.Құдиярова. Педогогика. А., Дарын., 2004.

9.Жұмабаев М. Педагогика. А.1992 ж.

10.Қоянбаев Ж.Б., Қоянбаев Р.М. Педагогика., Астана-1998.
<предыдущая страница


Мазмұны. Кіріспе i-тарау. Бастауыш сыныпта оқытудың мәні мен мазмұны

Бастауыш сыныпта оқытудың психологиялық-педагогикалық негіздері

634.27kb.

25 12 2014
4 стр.


Бастауыш сыныпта сын есімді оқыту. Жұмыстың жалпы сипаты 1-3 І. Кіріспе ІІ. Негізгі бөлім

Бастауыш сыныптарда оқытылатын морфологялық ұғымдардың мазмұны мен олардың өзара сабақтастығы

691.49kb.

15 12 2014
5 стр.


Мазмұны Кіріспе І тарау. Салықтың экономикалық мәні, мазмұны, атқаратын қызметтері, түрлері және шет елдердің салық салу тәжірибесі
1268.17kb.

17 12 2014
8 стр.


Мазмұны Кіріспе 3-5

Тарау. Бастауыш мектеп оқушыларының шығармашылық қабілетін дамытудың педагогикалық негізі

471.47kb.

17 12 2014
3 стр.


Мазмұны Кіріспе І тарау. Бастауыш сынып оқушыларында шығармашылық қабілетті қалыптастырудың теориялық негіздері
853.82kb.

17 12 2014
5 стр.


Мазмұны Кіріспе i-бөлім. Маркетингті жоспарлаудың мәні мен мазмұны

Жоғары тиімді жұмысқа барлық өсуші өлшемдерде табыстарды немесе пайданы алуға нақты мүмкіндіктер себепші болады. Ең үлкен пайданы алуға ұмтылу кәсіп-керлерді нарықты зерттеуге және

685.78kb.

16 12 2014
2 стр.


Диплом мазмұны кіріспе 3 Салық ұғымы және оның әлеуметтік-экономикалық мәні 4

Салықтардың экономикалық мәні олардың езінің функцияла-ры мен міндеттерін жүзеге асыру үшін мемлекет жүмылдыратын үлттық табыстың бір бөлігі болып табылатындығында

777.33kb.

25 12 2014
10 стр.


Мазмұны Кіріспе 1 тарау

Оқушылардың сабақтан тыс әрекеттеріндегі оқу мен тәрбие үрдістерін біріктіру шартары

494.03kb.

14 12 2014
3 стр.