Flatik.ru

Перейти на главную страницу

Поиск по ключевым словам:

страница 1
Л.Н. Гумилев атындағы ЕҰУ «Хабаршысы»

журналының ғылыми мақалаларды қабылдау

ЕРЕЖЕСІ

«Л. Н. Гумилев атындағы ЕҰУ Хабаршысы» ғылыми журналындағы мақалалар гуманитарлық және техникалық бағыттағы ғылыми зерттеулердегі жаңалықтар мен өзекті мәселелерді қамтиды.

Мақала көлемі кестелерді, суреттерді, пайдаланылған әдебиеттер тізімін және негізгі мәтін алдында жазылатын түйінді қосқанда 6-12 бет аралығында қабылданады. Мәтін Microsoft Word редакторында Times New Roman 14 пт әрпімен, аралық 1 интервалмен, үстіңгі және астыңғы жақтарынан – 2 см; сол жағынан – 2 см және оң жағынан – 2 см қалдырылып теріледі. Бірінші беттің ортасына қалыпты әріптермен автордың аты-жөні, оның астына мақаланың аты, төменіректе жай жақшаның ішінде жұмыс орындалған ұйымның аты мен қаласы жазылады.

Суреттер саны 5-тен аспауы керек (биология, физика-математика, химия салалары бойынша 10-нан аспауы керек) және иллюстрациялар (графиктер, схемалар, диаграммалар) компьютерде салынуы керек.

Барлық формулалар мен символдар (математикалық, физикалық, химиялық) Microsoft Equation және Microsoft Word редакторында теріліп, нөмірленіп, сілтемелер жасалады.

Әдебиеттерге жасалған сілтемелер тік жақшамен [1,15] көрсетіледі. Пайдаланылған әдебиеттер тізімі төмендегіше жазылады:

1 Балақаев М.Б. Қазақ әдеби тілі. – Алматы: Ғылым, 1987. -272 б.

2 Ататүрік айтқан екен // Егеменді Қазақстан. -1991. - 28 желтоқсан.

3 Маманова Л.Ж. Терминнің сөзжасам жүйесін зерттеу мәселелері // Л.Н.Гумилев атындағы ЕҰУ Хабаршысы. -2009. -№3. -27-35 б.

Мақала төмендегі құжаттармен қоса 1 данада және СD дискімен немесе флешкамен қабылданады:

Пікір;

Түйін (1/3 кем емес) екі тілде (қазақша-ағылшынша немесе орысша-ағылшынша);Жеке парақта автор жөнінде толық мәлімет көрсетіледі (аты-жөні, ғылыми дәрежесі, ғылыми атағы, жұмыс орны, мекен-жайы, телефоны, факсы, е-mail-ы).

- төлемақы түбіртегі (университеттің профессорлық-оқытушылық құрамына, қызметкерлеріне – 3 000 теңге, өзгелерге 4 000 теңге, университет есеп-шотына төленеді).

№1 (Гуманитарлық сала) – 15-қарашаға дейін; редакциялық алқада қаралу мерзімі 16-30 қараша аралығы, шығу мерзімі – қаңтар;

№2 (Жаратылыстану-техникалық сала) – 15-қаңтарға дейін; редакциялық алқада қаралу мерзімі 16-30 қаңтар аралығы, шығу мерзімі – наурыз;

№3 (Гуманитарлық сала) – 15-наурызға дейін; редакциялық алқада қаралу мерзімі 16-30 наурыз аралығы, шығу мерзімі – мамыр;

№4 (Жаратылыстану-техникалық сала) – 15-мамырға дейін; редакциялық алқада қаралу мерзімі 16-30 мамыр аралығы, шығу мерзімі – шілде;

№5 (Гуманитарлық сала) – 15-тамызға дейін; редакциялық алқада қаралу мерзімі 1-15 қыркүйек аралығы, шығу мерзімі – қазан;

№6 (Жаратылыстану-техникалық сала) – 15-қазанға дейін; редакциялық алқада қаралу мерзімі 16-30 қазан аралығы, шығу мерзімі – желтоқсан.

Редакциялық алқа тексергеннен кейін жөндеуге берілген мақаланың қабылданған мерзімі жөнделіп әкелген күн болып есептеледі. Мақала ғылыми, грамматикалық, стилистикалық тұрғыдан сауатты болуы керек. Редакциялық алқаның журналға жарамсыз деп қайтарған мақаласы үшін РББ қызметкерлері жауап бермейді. Редакциялық алқада қаралып жариялануға рұқсат берілмеген мақалаларға төленген төлемақы авторға қайтарылмайды.

Электрондық пошта:

Rio.@ENU.kz.

Байланыс телефоны: 8-(7172)70-95-42


Цеснабанк

КБЕ16

БИН 010140003594

РНН031400075610

ИИК КZ 91998

BTB 0000003104

БИК TSES KZ KA

Л. Н. Гумилев атындағы ЕҰУ «Хабаршысы» журналының ғылыми мақалаларды қабылдау ережесі «Л. Н. Гумилев атындағы ЕҰу хабаршысы»

«Л. Н. Гумилев атындағы ЕҰу хабаршысы» ғылыми журналындағы мақалалар гуманитарлық және техникалық бағыттағы ғылыми зерттеулердегі жаңалықтар мен өзекті мәселелерді қамтиды

25.53kb.

13 10 2014
1 стр.


Л. Н. Гумилев атындағы ЕҰу хабаршысы №1 (61)

Критерии и показатели результативности использования методики формирования понятий механики (на примере понятия "сила") в условиях кредитной системе обучения

4521.79kb.

25 12 2014
37 стр.


Л. Н. Гумилев атындағы ЕҰу хабаршысы №5 (84) 2011

«коммуникация»сөзі көп мәнді болғандықтан, «ортақ етемін, байланыстырамын, сөйлесіп-пікірлесемін және қарым-қатынас жолы, бір орынның екінші жақпен байланысы

130.83kb.

25 12 2014
1 стр.


Н. У. Шаяхметов – т.ғ. д., Л. Гумилев атындағы ЕҰУ доценті

Бөкейханов қоғам қайраткері, саясаткер, Алаш қозғалысының жетекшісі ғана емес, ол сондай-ақ талантты зерттеуші-ғалым екені баршамызға аян. Сол себепті Ә. Бөкейхановтың ғылыми мұрас

94.29kb.

25 12 2014
1 стр.


Лев Гумилев атындағы ЕҰУ ректоры Бақытжан Әбдірайымның "Қазақстан" телеарнасындағы "Еңселі Елорда" бағдарламасында журналист Жанар Еділбекпен сұхбаты
39.58kb.

25 12 2014
1 стр.


ЖОҒары оқу орындарын ақпараттандыру – заман талабы түменбаев Қ. К

Андасова Баққайша Заманбековна, Л. Н. Гумилев атындағы ЕҰУ, п.ғ. к., «Теориялық информатика» кафедрасының доценті

69.73kb.

25 12 2014
1 стр.


Н. У. Шаяхметов т.ғ. д., Л. Гумилев атындағы ЕҰУ доценті (Астана қ.)

Бұл жетістіктерге еліміз қоғамдағы азаматтық келісім мен саяси тұрақтылықты қамтамасыз етуге бағытталған, сонымен бірге, этносаралық және дінаралық қатынастарды реттеудің тиімді те

88.02kb.

25 12 2014
1 стр.


Бас редактор Қаржаубаев Е.Қ

Журналдың оригинал – макеті Л. Н. Гумилев атындағы ЕҰҮ – нің баспасында даярланған

3699.26kb.

25 12 2014
17 стр.