Flatik.ru

Перейти на главную страницу

Поиск по ключевым словам:

страница 1

«Рассмотрено»

Руководитель ШМО

________ Гарифуллина Р.Г.

Протокол № _____

от «___» ___________ 20___г.


«Согласовано»

Зам.дир. по УР

_________ Маслова Г.М.

«___» ____________ 20___г.
«Утверждаю»

Директор школы

_________ Калеева Е.И.

Приказ № ____

от «___» ____________ 20___г.

___________________________
Рабочая программа
МБОУ «Сюкеевская средняя общеобразовательная школа»

Камско – Устьинского муниципального района РТ

Гарифуллина Рушания Галимзяновна 2 кв. категория


татарский язык 11класс

Рассмотрено на заседании

педагогического совета

протокол № 9 от«28»сентября

2012-2013 учебный год


Тема

сәг.

саны

Максатлар

Җиһазлау

Сүзлек эше

БСҮ

Кабатлау

Өй эше

Үткәрү вакыты

Искәрмә

1.

Кереш дәрес. Сүзтезмәләрне кабатлау. Исем һәм фигыль сүзтезмәләр

1

1.Дәреслек белән таныштыру.

2. сүзтезмә төшенчәсен искә төшерү; исем, фигыль сүзтезмәләрне кабатлау; аларны җөмләдә куллану.

3. Казан дәүләт университеты белән таныштыру, югары уку йортларына горурлык хисе тәрбияләү.


Казан университеты турында язмалар, фото сурәтләр, анда эшләгән галимнәр турында язмалар.

Тармак, түләүле, тәҗрибәле, белгеч, читтән торып уку бүлеге.

Татарстанның югары уку йортлары.

Сүзтезмә.

4,7 бит кагыйдә; 8нче бит 6нчы күнегү телдән;8 бит 4нче күнегү язмача.2.

Сыйфат, сан, рәвеш, хәбәрлек сүзтезмәләр.

1

Сүзтезмәләрне кабатлау; сыйфат, сан, рәвеш хәбәрлек сүзтезмәләр турында мәгълүмат бирү; аларны сөйләмдә куллану.

Татарстанның югары уку йортлары белән таныштыруны дәвам итүКазанның истәлекле урыннары – фотосурәтләр, Казан турында китаплпр күргәзмәсе.

Тәэмин итү, эшмәкәрлек, ия булырга.

Татарстанның югары уку йортлары.

Сүзтезмә.

Исем һәм фигыль сүзтезмәләр9,11,14,17нче битләр кагыйдә;

Татарстанның югары уку йортлары турында сөйләргә;20 нче бит 5нче күнегү яз-ча.

3.

Гади җөмлә синтаксисы. Ия һәм хәбәр.

1

Җөмләнең баш кисәкләрен (ия һәм хәбәр) искә төшерү. Гади ия, тезмә ия турында мәгълүмат бирү. Алрны җөмләдә кулланырга өйрәтү. Халкыбызның күренекле шәхесләренә карата хөрмәт тәрбияләү.

Татар галимнәренең фотосурәтләре.

Матдә, буын, хезмәттәш, мөстәкыйль рәвештә, ятимнәр йорты.

“Фәнгә багышланган гомер” мисаллар китерү, үз фикереңне дәлилләү.

Сүзтезмәләр. җөмләнең баш һәм иярчен кисәкләре.

25 бит текст сөйләргә, 23-24 битләр кагыйдәләрне кабатларга.4.

Гади фигыль хәбәр.

1

Гади фигыль хәбәр турында мәгълүмат бирү; үткәннәрне ныгыту, системага салу. “Татар тел һәм әдәбият фәнни – тикшкренү институты” турында сөйләү.

Сүзлек диктанты.

Казанның истәлекле урыннары – фотосурәтләр, Казан турында китаплпр күргәзмәсеКарар, халык авыз иҗаты, матди һәм рухи мирас.
Гади һәм тезмә ия.

26нчы бит кагыйдә, 27нче бит 2нче күнкгү телдән, 28нче биттәге текстка 6 сорау төзергә (язмача).5.

Тезмә һәм кушма фигыль хәбәрләр.

1

Тезмә һәм кушма фигыль хәбәрләр турында мәгъләмат бирү, аларны аерырга һәм җөмләдә урынлы кулланырга өйрәтү. Казан исеме белән бәйле риваятләр уку. Татар халык авыз иҗатына кызыксыну уяту.

“Нурлы Казан” дигән папка, Батулланың “Сөембикә” романы.

Риваять, килен, саз, халык авыз иҗаты.

“Казан – ачылмаган серләр шәһәре”- Казан белән бәйле легендалар, риваятьләр сөйләү.

Гади җөмлә синтаксисы

37нче бит сорауларга җавап (телдән), 33нче бит 5нче күнегү язмача, 31,34 бит кагыйдә.6.

Эшнең башлануын һәм дәвам итүен белдерүче кушма фигыль хәбәрләр.

1

Эшнең башлануын һәм дәвам итүен белдерүче кушма фигыль хәбәрләрне искә төшерү, җөмләләр төзү. “Татар теле дәреслекләре” тексты буенча татар теленә кызыксыну уяту.

Татар теленә өйрәтүче китаплар күргәзмәсе.

(үзөйрәткечләр)Үзөйрәткеч, мәгрифәт.

“Татар теле дәреслекләре” тексты буенча фикер алышу.

Кушма фигыль хәбәрләр.

37,40 нчы битләр кагыйдәне өйрәнергә, мисаллар белән аңлатырга.41нче бит 3нче күнегү телдән.7.

Эшнең тәмамлануын һәм заман белдерүче кушма фигыль хәбәрләр.

1

Эшнең тәмамлануын һәм заман белдерүче кушма фигыль хәбәрләр турында аңлату; җөмләләрдә куллану; “Икмәкне екмнәр пешерә?” текстыннан чыгып, тырышлык, сабырлык, эш сөючәнлек сыйфатлары тәрбияләү

Һөнәр, тырышлык, сабырлык турында мәкальләр, мәкальләр китабы, “Выбирай профессию” китабы(Е.Н.Прощицкая).

Профессия белән атамалар, “һөнәр” тематикасы.

“Бар һөнәрләр дә әйбәт”. Яраткан профессияң турында сөйләү, фикереңне дәлилләү.

Тезмә һәм кушма фигыль хәбәрләр.

Эшнең башлануын һәм дәвам итүен белдерүче кушма фигыль хәбәрләр .43,46 нчы битләр кагыйдә; 44нче бит 3нче күнегү язмача; контроль эшкә әзерләнергә.8.

Контроль эш.

1

Белемнәрне тикшерү, ныгыту, системага салу.

Вариантлап һәр балага контроль эш текстлары.


Үткәннәрне кабатларга.9.

Хаталарны төзәтү эше. Кабатлау.

1

Контроль эштә киткән хаталарны төзәтү, үткән кагыйдәләрне кабатлау, белемнәрне ныгыту. Профессияләр турында сөйләшәне дәвам итү.

Һөнәр, тырышлык, сабырлык турында мәкальләр, мәкальләр китабы, “Выбирай профессию” китабы(Е.Н.Прощицкая
“Бар һөнәрләр дә әйбәт”. Яраткан профессияң турында сөйләү, фикереңне дәлилләү
Миниатюр сочинение”Минем яраткан һөнәрем”.10.

Гади исем хәбәр.

1

Гади исем хәбәр турында мәгълүмат бирү., белем һәм күнекмәләрне ныгыту.дөрес итеп җөмләләр төзү. Хезмәт иясенә хөрмәт тәрбияләү, һәр һөнәрнең мөһим икәнен билгеләп үтү.

Карточкалар,Гади фигыль хәбәр.

Тезмә һәм кушма фигыль хәбәрләр49-50 нче битләр текстны сөйләргә.11.

Тезмә, кушма исем хәбәрләр.

1

Тезмә, кушма исем хәбәрләр турында белемнәрне тирәнәйтү;

Гаилә әгъзаларының һөнәрләренә хөрмәт хисен үстерү.Р.Миңнуллинның”Доктор”, Ф. Яруллинның “Әнием һөнәре”, М. Садри”Минем әби”, З. Туфайлова “Шофер булам” шигырьләре (“Ачык дәрес” №9,2009)

Профессия белән атамалар, “һөнәр” тематикасы.

“Минем әнием - ...”

Гади исем хәбәр, гади фигыль хәбәр- аерма һәм охшаш яклары.

50,55нче битләр кагыйдә;56нчы бит 7нче күнегү язмача.12.

Бер составлы җөмләләр. билгеле һәм билгесез үтәүчеле җөмләләр.

1

Бер составлы җөмләләр. билгеле һәм билгесез үтәүчеле җөмләләрне мисаллар ярдәмендә аңлату, сөйләмдә куллану. Сәламәт яшәү рәвен пропогандалау.

Сәламәт яшәү, дөрес туклану, көндәлек режим слайдлары белән мультимедио.

Сәламәт яшәү, дөрес туклану, көндәлек режим те белән бәйле сүзләр.

“Сәламәт тәндә - сәламәт- акыл”.

Гади , тезмә, кушма исем хәбәрләр

Кагыйдәләрне өйрәнергә, 66нчы бит күнегү 3 (язмача), бер спорт төре турында сөйләргә.13.

Гомуми үтәүчеле, үтәүчесез җөмләләр.

1

Гомуми үтәүчеле, үтәүчесез җөмләләр турында мәгълүмат бирү; белемнәрне тирәнәйтү; спорт төрләре турында сөйләшүне дәвам итү; үз сәламәтлегеңә җаваплы караш тәрбияләү.

Сәламәтлек турында мәкальләр язылган карточкалар.

Сәламәт яшәү, дөрес туклану, төрле спорт төрләре белән бәйле сүзләр.

Сәламәтлек – зур байлык!

Билгеле һәм билгесез үтәүчеле җөмләләр.

65нче бит кагыйдә, 68нче бит 1нче бирем телдән, сәламәтлек турында мәкальләр язып килергә.14.

Контроль диктант.

1

Белемнәрне тикшерү, системага салу.

Диктантлар җыентыгы .


Кагыйдәләрне кабатларга.15.

Хаталарны төзәтү эше. Үткәннәрне ныгыту.

1

Диктанттагы хаталарны төзәтү, аларны башка булдырмау өстендә эш. Үткән кагыйдәләрне искә төшерү, белемнәрне камилләштерү.

Кагыйдәләрне кабатларга.16.

Атау җөмләләр.

1

Атау җөмләләр турында белемнәрне ныгыту, аларны сөйләмдә куллану.

Файдвлы шөгыльләр белән мавыгуга этәргеч бирү.Атау җөмләләр кергән текстлар.

Шөгыль,

Буш вакыт.Минем хобби.
Атау җөмләләр кергән текст язып килергә.17.

Җөмләнең иярчен кисәкләре. Аергыч, тәмамлык, аныклагыч.

1

Җөмләнең иярчен кисәкләрен искә төшерү. Җөмләдә аергыч, тәмамлык, аныклагычны табу күнекмәләрен формалаштыру.

Текстлар язылган карточкалар.

Сәнгать, берлек, оешма, белгеч,сәләт

Татар композиторлары

Җөмләнең баш һәм иярчен кисәкләре

Карточкалардагы җөмләләрне күчереп язарга, җөмләнең иярчен кисәкләрен билгеләргә. Сочинениягә әзерләнергә.18-19.

Сочинение.

2

Укучыларның иҗди фикерләү сәләтләрен устерү.

Алдагы елларда язылган сочинение үрнәкләре, сочиненияләр җыентыгы.
Сочинение темасына караган сүзләр.

20.

Урын, сәбәп, максат хәлләре.

1

Урын, сәбәп, максат хәлләре турында белемнәрне тирәнәйтү, бу хәлләрне сөйләмдә дөрес куллана белергә өйрәтү; күренекле композиторларның тормыш юллары, әсәрләрен тыңлап, музыка сәнгатенә, композиторларның иҗатларына карата мәхәббәт тәрбияләү.

Нәҗип Җиһанов, Салих Сәйдәшев дискалары., магнитофон.

Атказанган, мәшһүр, сәнгать эшлеклесе, шәхес, казаныш, чор, җитәкче.

Татар композиторлары

Хәлләр.

87,89,93,96нчы битләр кагыйдә, урын, сәбәп, максат хәлләрен кертеп җөмләләр төзергә.21.

Күләм, рәвеш, кире, шарт хәлләре.

1

Күләм, рәвеш, кире, шарт хәлләре турында белемнәрне тирәнәйтү, бу хәлләрне сөйләмдә дөрес куллана белергә өйрәтү; татар радиотапшыруларына кызыксыну уяту.

“Яңа гасыр” радиотапшырулары белән программа.

Радиоалгыч, радионың туган көне, тыңлаучы

“Минем яраткан радио”, “Минем яраткан радиотапшыруым”.

Урын, сәбәп, максат хәлләре

Күләм, рәвеш, кире, шарт хәлләре кертеп җөмләләр төзергә.22-23.

Тикшерү төрендәге изложение.

2

Ишетеп-аңлау кунекмәләрен формалаштыру, фикерләү сәләтләрен үстерү.

Изложенияләр җыентыгы.

Изложениядә күзәтелгән авыр сүзләр.

Текст эчтәлеге буенча БСҮ.

24

Изложениягә анализ. Җөмләнең модаль кисәкләре. Эндәш, кереш сүзләр.

1

Изложениягә анализ ясау. Җөмләнең модаль кисәкләре турында мәгълүмат бирү; эндәш, кереш сүзләр ярдәмендә сөйләмне матурлау.

Таблица “Җөмләнең модаль кисәкләре”. Эндәш, кереш сүзләр белән карточкалар.
ДСҮ. эндәш һәм кереш сүзләр кертеп диалог төзү.

Җөмләнең баш һәм иярчен кисәкләре.

Кагыйдәләрне кабатларга, кереш һәм эндәш сүзләр кертеп диалог төзеп килергә.25

Җөмләнең тиңдәш кисәкләре.

1

Җөмләнең тиңдәш кисәкләре турында белемнәрне яңарту, тиңдәш кисәкләрне сөйләмдә куллану. Татарстан музейлары ярдәмендә эстетик культура тәрбияләү.

Таблица “Җөмләнең тиңдәш кисәкләре”.

Г. Тукай музее брошюрасы.


Туган як музее.
Тиңдәш кисәкләр кертеп, “Туган ягым” темасына кечкенә күләмле инша язарга.26

Тиңдәш кисәкләр янында теркәгечләр.

1

Тиңдәш кисәкләр янында килә торган җыючы, каршы куючы, бүлүче теркәгечләрне искә төшерү, аларны җөмләдә урынлы куллана белү күнекмәләре формалаштыру. Татарстан музейлары ярдәмендә эстетик культура тәрбияләү.

Җыючы, каршы куючы, бүлүче теркәгечләр таблицасы. Төрле музей брошюралары. Тиңдәш кисәкләр белән карточкалар.

Мәңгеләштерү, остаз, хөкүмәт карары.

ДСҮ. “Татарстандагы музейлар”

Тезүче теркәгечләр

Кагыйдә; 123нче бит 1,2, 4нче биремнәр.

Гади җөмлә синтаксисы буенча тестка әзерләнергә.

27.

Гади җөмлә синтаксисын кабатлау. Тест.

1

Гади җөмлә синтаксисын кабатлау, белемнәрне ныгыту, системага салу.

Тест. Карточкалар.Гади җөмлә синтаксисы

Кагыйдәләрне кабатларга.28

Кушма җөмлә синтаксисы. Теркәгечле һәм теркәгечсез тезмә кушма җөмләләр.

1

Кушма җөмлә синтаксисы. Теркәгечле һәм теркәгечсез тезмә кушма җөмләләр турында мәгълүмат бирү. Казан тарихына күзәтү ясап, Республикабыз белән горурлану хисе тәрбияләү.

“Тарих битләреннән” папкасы,

“Нурлы Казан” папкасы.

“Теркәгечле һәм теркәгечсез тезмә кушма җөмләләр” таблица.


Яу, багланышлар, аң- белемле, ханлык, өяз, әмер, нигез.

Казан тарихы

Тезүче һәм ияртүче теркәгечләр

126, 128,131,134нче битләрдәге кагыйдәләр;

Теркәгечле һәм теркәгечсез тезмә кушма җөмләләргә мисаллар язып килергә.

29

Иярченле кушма җөмләләр. Снтетик иярчен кушма җөмлә.

1

Иярченле кушма җөмләләрне төзелеше буенча төркемләү, аларны танып белү, сөйләмдә куллану күнекмәләре булдыру. Синтетик иярчен кушма җөмләнең бәйләүче чараларнын өйрәнү, тыныш билгеләен куюны камилләштерү. Туган җиргә, халкыбыз мирасына сак караш, ихтирам хисләре тәрбияләү.

“Иярченле кушма җөмлә” таблица.

“Синтетик иярчен җөмлә” таблица.


Казанның истәлекле урыннары – фотосурәтләр, Казан турында китаплпр күргәзмәсе

Афәт,

каһарман, тармак, басуКазан тарихы

Кушма җөмлә синтаксисыТеркәгечле һәм теркәгечсез тезмә кушма җөмләләр

143нче бит кагыйдә; 144нче бит 5нче күнегү язмача.30.

Хәбәре төрле сүз төркемнәре белән белдерелгән синтетик иярчен җөмләләр.

1

Хәбәре төрле сүз төркемнәре белән белдерелгән синтетик иярчен җөмләләр турында мәгълүмат бирү, сөйләмдә куллану . Туган җиргә, халкыбыз мирасына сак караш, ихтирам хисләре тәрбияләү.

“Синтетик иярчен җөмлә” таблица.

Мәркәз, рухи, каравыл манарасы, дүрткырлы.

Казан Кремле

Иярченле кушма җөмләләр. Снтетик иярчен кушма җөмлә.

Кагыйдәләрне кабатларга.

Мөстәкыйль эшкә әзерләнергә.

31.

Синтетик иярчен җөмләне ныгыту. Мөстәкыйль эш.

1
“Синтетик иярчен җөмлә” таблица.32.

Аналитик иярчен җөмләләр. Аларны баш җөмләгә бәйләүче чаралар.

1

Мөстәкыйль эшкә анализ ясау, хаталар өстендә эшләү. Аналитик иярчен җөмләләр. Аларны баш җөмләгә бәйләүче чараларны барлау.

“Аналитик иярчен җөмлә” таблица.
Казанның истәлекле урыннары.

Синтетик иярчен җөмләне ныгыту

Кагыйдәләрне кабатларга, контроль эшкә әзерләнергә.33.

Контроль эш.

1

Белемнәрне тикшерү, ныгыту, системага салу.

Вариантлап һәр балага контроль эш текстлары.


Кагыйдәләрне кабатларга.34.

Хаталар өстендә эш. Гомумиләштереп кабатлау. Йомгаклау.

1

Контроль эштә киткән хаталарны төзәтү, үткән кагыйдәләрне кабатлау, белемнәрне ныгыту. 11сыйныф курсына йомгак ясау.


Приказ № от 2011г. Рабочая программа по литературе в 6В классе
1123.6kb.

02 10 2014
5 стр.


Приказ № от 2011г. Рабочая программа по литературе в 5В классе
355.84kb.

12 10 2014
3 стр.


Приказ №169 от 30. 08. 13г рабочая программа педагога генза Валентины Николаевны
186.41kb.

08 10 2014
1 стр.


Приказ №169 от 30. 08. 13г рабочая программа педагога генза Валентины Николаевны
201.58kb.

08 10 2014
1 стр.


Приказ № от «5» сентября 2012 г «7» сентября 2012 г рабочая программа педагога кашловой Н. Ф. 2 категория по кружку

Чулкова Т. А./ Приказ № от «5» сентября 2012 г «7» сентября 2012 г

124.7kb.

11 09 2014
1 стр.


Приказ № от 20 г. Рабочая программа

Казан дәүләт университеты белән таныштыру, югары уку йортларына горурлык хисе тәрбияләү

130.42kb.

02 10 2014
1 стр.


Приказ № от 2012 г рабочая программа география 11 класс

Примерной программы среднего (полного) общего образования по географии (базовый уровень) «География мира»

695.77kb.

14 12 2014
5 стр.


Приказ № от 2012 г рабочая программа география 11 класс

Примерной программы среднего (полного) общего образования по географии (базовый уровень) «География мира»

683.82kb.

14 12 2014
5 стр.