Flatik.ru

Перейти на главную страницу

Поиск по ключевым словам:

страница 1страница 2 ... страница 4страница 5


Қазақстан Республикасы

Үкіметінің

2013 жылғы « »

№ қаулысымен

бекітілген«Ақпаратты Қазақстан – 2020» мемлекеттік бағдарламасын іске асыру жөніндегі 2013 - 2017 жылдарға арналған іс-шаралар жоспары (бірінші кезең)


Р/с№

Іс-шара

атауы

Аяқтау нысаны

Жауапты орындаушылар

Орындалу мерзімдері

Қажетті қаржыландыру мөлшері (мың теңге)

Бюджет-тік бағдарламаның коды
1

2

3

4

5

6

7
1. Сәулеттік тәсіл негізінде мемлекеттік басқару жүйесінің тиімділігін қамтамасыз ету
Ақпараттандыру арқылы мемлекеттік басқару жүйесін оңтайландыру
Міндет: мемлекеттік басқару жүйесінің тиімділігін арттыру үшін сәулеттік тәсілді енгізу

Нысаналы индикаторлар:

1) Дүниежүзілік Банктің Doing Business рейтингінде Қазақстан 2017 жылы – алдыңғы қатарлы 38 елдің тізімінде;

2) мемлекеттік қызмет көрсетудің ең ұзақ уақыты 2017 жылы – 5 жұмыс күнінен аспайды;

3) мемлекеттік органдардың ақпараттық өзара іс-қимылын автоматтандыру 2017 жылы – 80%.Пысықталған тәсілді кейіннен басқа ОМО сәулетін құру кезінде қолдану үшін ККМ мақсатты сәулетін әзірлеу бойынша мәселені пысықтау

ҚРҮ-ге ақпарат

ККМ, «ҰАТ» АҚ (келісім бойынша)

2013 жылғы

4-тоқсан


Қаржыландыру талап етілмейді

Орталық мемлекеттік органдардың өз сәулетін әзірлеуі бойынша мәселені пысықтау

ҚРҮ-ге ақпарат

ОМО, ККМ, «ҰАТ» АҚ (келісім бойынша)

2013 жылғы

4-тоқсан


Қаржыландыру талап етілмейді

«Электрондық әкімдіктің» үш деңгейлі үлгілік сәулетін әзірлеу бойынша мәселені қарау

ҚРҮ-ге ақпарат

ККМ, «ҰАТ» АҚ (келісім бойынша)

2013 жылғы

4-тоқсан


Қаржыландыру талап етілмейді

Рұқсат беру құжаттарын қысқарту және рұқсат беру құжаттарын алу рәсімдерін оңайлату бойынша мәселені пысықтау

ЭБЖМ-ге ұсыныстар

ОМО

2013 жылғы

1-тоқсан


Қаржыландыру талап етілмейді

Тәуекелдерді бағалау жүйесін автоматтандыру мәселесін қарау

ҚРҮ-ге ақпарат

ЭБЖМ

2013 жылғы

4-тоқсан


Қаржыландыру талап етілмейді
Сот құжаттарының электрондық мұрағатын жасау

Пайдалануға енгізу актісі

ЖС (келісім бойынша)

2013-2014 жылғы

4-тоқсан


2013 жылы –

343 886


2014 жылы –

406 096


014


Атқарушылық іс жүргізу органдарының автоматтандырылған АЖ құру

Орындалған жұмыстар актісі

Әділетмині

2013-2014 жылғы

4-тоқсан


2013 жылы –

281 718


2014 жылы –

178 426


058


Әрбір мемлекеттік органда ақпараттандыруға және АҚ-ға жауапты ұйымдық бірліктер бөлу мүмкіндігі туралы мәселені қарау

ПӘ-ге ұсыныс

ЭБЖМ, ККМ, МҚІА

2013 жылғы

2-тоқсан


Қаржыландыру талап етілмейді

АКТ бюджеттерін және АКТ жобаларының көпшілігін республикалық деңгейде іске асыруды басқару процесін орталықтандыру

ҚРҮ-ге ақпарат

ККМ, ОМО

2014 жылғы

4-тоқсан


Қаржыландыру талап етілмейді


Электрондық мемлекеттік қызметтер көрсету регламенттерін әзірлеу

МО бұйрықтары

Мүдделі МО

2013-2014 жылғы

4-тоқсан


Қаржыландыру талап етілмейді

АКТ және АБ-ні қамтамасыз ету саласындағы бірыңғай мемлекеттік техникалық саясатты әзірлеу туралы мәселені қарау

ҚРҮ-ге ұсыныстар

ККМ, мүдделі МО

2013 жылғы

3-тоқсан


Қаржыландыру талап етілмейдіМемлекеттік органдардың ашықтығы
Міндет: азаматтардың, бизнестің және қоғамның ақпаратқа құқықтары мен заңды мүдделерін қанағаттандыру үшін мемлекеттік органдар қызметінің ашықтығы мен есептілігін арттыру

Нысаналы индикаторлар:  1. бағдарламаны іске асыру кезеңінде Қазақстан Республикасының е-қатысу индексі (БҰҰ әдістемесі бойынша) алдыңғы қатарлы 5 елдің қатарында болуы тиіс;

  2. «ашық деректердің» сервистерінде орналасқан белсенді пайдаланылатын қосымшалардың саны 2017 жылы – кемінде 3-еу.


Барлық деңгейдегі әкімдерді және жергілікті өзін-өзі басқару органдарын қоса алғанда, азаматтардың мемлекеттік органдар жұмысының тиімділігін электрондық бағалау тетіктерін әзірлеу бойынша мәселені қарау

ҚРҮ-ге ұсыныстар

ЭБЖМ, МО, ӨДМ, ЖАО

2013 жылғы

4-тоқсан


Қаржыландыру талап етілмейді

ҚР Парламентінің ашықтығын арттыру бөлігінде қызмет етуші инфрақұрылымды және ақпараттық жүйелерді жаңғырту туралы мәселені қарау

ҚРҮ-ге ұсыныс

ҚР Парламенті-нің Шаруашылық басқармасы (келісім бойынша)

2013 жылғы

4-тоқсан


Қаржыландыру талап етілмейді

Орталық мемлекеттік және жергілікті атқарушы органдардың ақпараттық технологияларды қолдану және мемлекеттік қызметтерді электрондық форматта көрсету бойынша қызметінің тиімділігін бағалау

ПӘ-ге ақпарат

ККМ

2013-2017 жылғы

4-тоқсан


2013 жылы – 56 250*

2014 жылы – 56 250*042


Қазақстан Республикасының Үкіметі және мемлекеттік органдар «электрондық үкімет» порталы арқылы азаматтарға және бизнеске ұсынатын бұқаралық ақпараттың тізбесін кеңейту жөніндегі мәселені пысықтау

ҚРҮ-ге ұсыныстар

ККМ, «ҰАТ» АҚ (келісім бойынша)

2013 жылғы

4-тоқсан


Қаржыландыру талап етілмейді


Қазақстан Республикасының заңнамасында бұқаралық жариялаудың не мемлекеттік органдар ұсынудың міндетті сипаты белгіленген электрондық ақпараттық ресурстарды уақтылы ұсыну, оның объективтілігі, толықтығы және дұрыстығы мақсатында заңнамаға өзгерістер енгізу мәселесін пысықтау

ҚРҮ-ге ұсыныстар

ККМ, «ҰАТ» АҚ (келісім бойынша)

2013 жылғы

4-тоқсан


Қаржыландыру талап етілмейді

Мемлекеттік қызметтер ұсыну сапасын үнемі қоғамдық мониторингілеу процесіне азаматтарды, үкіметтік емес және өзге де мемлекеттік ұйымдарды кеңінен тарту мәселесін пысықтау

ҚРҮ-ге ұсыныстар

ККМ, ЭБЖМ, МҚІА, «ҰАТ» АҚ (келісім бойынша)

2013 жылғы

4-тоқсан


Қаржыландыру талап етілмейді«Электрондық үкіметті» дамыту
Міндет: «электрондық үкіметті» мемлекетті ақпараттандырудың құралы ретінде дамыту

Нысаналы индикаторлар:  1. «электрондық үкімет» индексі (БҰҰ әдістемесі бойынша) 2017 жылы – алдыңғы қатарлы 30 мемлекеттің ішінде;

  2. халықтың мемлекеттік қызметтерді ұсыну сапасына қанағаттану индексі 2017 жылы 5 баллдан 4,5-ті құрауы тиіс;

  3. мемлекеттік қызметтерді көрсетудің сөзбұйдалығы индексі 2017 жылы – 3;

  4. көрсетілген электрондық мемлекеттік қызметтердің үлесі дәстүрлі түрде алынған қызметтердің жалпы санына арақатынасы бойынша 2017 жылы – 50 %;

  5. электрондық қызметтердің жалпы көлемінде мобильдік электрондық мемлекеттік қызметтердің үлесі 2017 жылы – кемінде 36 %;

  6. әлеуетті автоматтандырылатындар қатарынан мемлекеттік органдардың автоматтандырылған функцияларының үлесі 2017 жылы кемінде 80 %-ды құрауы тиіс.


«Электрондық үкіметтің» сәулетін жаңғырту мәселесін пысықтау

ҚРҮ-ге ақпарат

ККМ, «ҰАТ» АҚ (келісім бойынша)

2013 жылғы

2-тоқсан


Қаржыландыру талап етілмейді

МО бірыңғай ақпараттық-талдамалық ортасын құру мәселесін пысықтау

ҚРҮ-ге ақпарат

ККМ, СА, ОМО

2013 жылғы

2-тоқсан


Қаржыландыру талап етілмейді

Ұлттық ГАЖ құруға ТЭН әзірлеу мәселесін пысықтау

ҚРҮ-ге ақпарат

ККМ, ӨДМ, ҰҒА, мүдделі МО

2013 жылғы

4-тоқсан


Қаржыландыру талап етілмейді

«Е-лицензиялау» мемлекеттік дерекқорын дамыту

Орындалған жұмыстар актісі

ККМ, ОМО, ЖАО

2013-2014 жылғы

4-тоқсан


2013 жылы – 1 059 849

2014 жылы – 1 055 664043


«Электрондық үкімет» порталын және шлюзін дамыту мәселесін пысықтау

ҚРҮ-ге ақпарат

ККМ

2013 жылғы

2-тоқсан


Қаржыландыру талап етілмейді

«Мобильді үкімет» құру мәселесін пысықтау

ҚРҮ-ге ақпарат

ККМ

2013 жылғы

4-тоқсан


Қаржыландыру талап етілмейді

ХҚО ЫАЖ дамыту

Орындалған жұмыстар актісі

ККМ, МО, ЖАО

2013-2014 жылғы

4-тоқсан


2013 жылы – 559 887

2014 жылы – 259 828040


«Е-Қаржымині» ықпалдастырылған ААЖ-ын құру

Пайдалануға енгізу актісі

Қаржымині

2013- 2014 жылғы

4-тоқсан


2013 жылы – 1 000 000*

2014 жылы – 26 440*061


«Электрондық мемлекеттік сатып алу» автоматтандырылған ықпалдастырылған АЖ дамыту және функционалдығын кеңейту, техникалық жарақтану қуаттылығын күшейту

Орындалған жұмыстардың актісі

Қаржымині

2013 жылғы

4-тоқсан


2013 жылы –

1 824 679

033


«Электрондық кеден» кедендік ААЖ дамыту

Орындалған жұмыстар актісі

Қаржымині

2013 жылғы

4-тоқсан


2013 жылы – 231 977

031


Салықтық заңнаманың өзгеруіне байланысты салық органдарының ақпараттық жүйелерін жаңғырту

Орындалған жұмыстар актісі

Қаржымині

2013 жылғы

4-тоқсан


2013 жылы – 1 424 880

036


Қазынашылықтың ЫАЖ дамыту және қазынашылық-клиент құрамдасын жасау

Пайдалануға енгізу актісі

Қаржымині

2013-2014 жылғы

4-тоқсан


2013 жылы – 241 529

2014 жылы –

783 510*


073


Электрондық шот-фактураларды дамыту есебінен салықтық есептілікті қысқарту бойынша мәселені пысықтау

ҚРҮ-ге ұсыныстар

Қаржымині, мүдделі МО

2015 жылғы

2-тоқсан


Қаржыландыру талап етілмейді

Мемлекеттік органдардың қаржы-шаруашылық қызметін автоматтандыру үшін «е-Қаржымині» ықпалдастырылған ААЖ құру» жобасын іске асыру барысында алынған шешімдерді қайтадан қолдану мәселесін қарау

ҚРҮ-ге ақпарат

Қаржымині, ККМ, «Зерде» АҚ (келісім бойынша), «АТҚКҚ» ЗТБ
(келісім бойынша)

2013 жылғы

4-тоқсан


Қаржыландыру талап етілмейді

«Экспорттық-импорттық операциялар бойынша бірыңғай терезе» ААЖ-ын құру

Орындалған жұмыстар актісі

Қаржымині

2014 жылғы

4-тоқсан


2013 жылы – 2 576 297

2014 жылы –

955 104


следующая страница>


«Ақпаратты Қазақстан – 2020» мемлекеттік бағдарламасын іске асыру жөніндегі 2013 2017 жылдарға арналған іс-шаралар жоспары
1213.73kb.

25 12 2014
5 стр.


Жыл Қазақстан Республикасында білім беруді дамытудың 2011-2020 жылдарға арналған мемлекеттік бағдарламасын іске асыру жөніндегі 2011-2015 жылдарға арналған іс-шаралар жоспарын бекіту туралы

Ргілікті мемлекеттік басқару және өзін өзі басқару туралы» Заңының 27 – бабына, Қазақстан Республикасының 2011 жылғы 11 ақпандағы №130 «Қазақстан Республикасында білім беруді дамыт

20.67kb.

23 09 2014
1 стр.


Қазақстан Республикасы Бәсекелестікті қорғау агенттігінің (Монополияға қарсы агенттік) сыбайлас жемқорлыққа қарсы күрес жөніндегі

«Сыбайлас жемқорлыққа қарсы күрестің 2006–2010 жылдарға арналған мемлекеттік бағдарламасын іске асыру жөніндегі 2009–2010 жылдарға арналған іс-шаралар жоспары туралы»

63.93kb.

25 12 2014
1 стр.


Сыбайлас жемқорлыққа қарсы күрестің 2006 2010 жылдарға арналған мемлекеттік бағдарламасын іске асыру жөніндегі 2009 2010 жылдарға арналған іс-шаралар жоспарын іске асыру барысы туралы 2010 жылғы 1 жартыжылдығы бойынша
276.78kb.

25 12 2014
1 стр.


МАҢҒыстау облысы білім басқармасының 2013 жылға арналған іс-қимылжоспа ры

Р білім беруді дамытудың 2011-2020 жылдарға Мемлекеттік бағдарламасын Маңғыстау облысы бойынша іске асырудың 2011-2015 жылдарға арналған іс-шаралар жоспары (І кезең)

472.64kb.

16 12 2014
3 стр.


Шығ. №2-42/174 2010 жылғы 19 ақпан Қостанай облысы әкімінің орынбасары

Республикасында нашақорлыққа және есірткі бизнесіне қарсы күрестің 2009 2011 жылдарға арналған бағдарламасын Федоров ауданында іске асыру жөніндегі 2010 – 2011 жылдарға арналған іс

73.53kb.

14 12 2014
1 стр.


Қазақстан Республикасының 2004 – 2015 жылдарға арналған экологиялық қауіпсіздігі тұжырымдамасын іске асыру жөніндегі 2007 – 2009 жылдарға арналған іс-шаралар

«Қазақстан Республикасының 2004 – 2015 жылдарға арналған экологиялық қауіпсіздігі тұжырымдамасы туралы» Қазақстан Республикасы Президентінің 2003 жылғы 3 желтоқсандағы №1241 Жарлығ

13.94kb.

25 12 2014
1 стр.


Маңғыстау облыстық білім басқармасының 2011 жылғы жұмысына талдау

Р білім беруді дамытудың 2011-2020 жылдарға Мемлекеттік бағдарламасын Маңғыстау облысы бойынша іске асырудың 2011-2015 жылдарға арналған іс-шаралар жоспары (І кезең)

170.55kb.

14 12 2014
1 стр.