Flatik.ru

Перейти на главную страницу

Поиск по ключевым словам:

страница 1страница 2страница 3
8 нче класска татар әдәбиятыннан эш программасы.

(70 сәгать)

Аңлатма язуы

Эш программасы статусы

Программа нигезенә Россия, Татарстан Мәгариф һәм фән министрлыкларының мәктәпләрдә урта һәм тулы белем алу стандартлары салынды, ТР Мәгариф министрлыгы тарафыннан расланган «Рус мәктәпләрендә укучы татар балаларына ана теле һәм әдәбият укыту программалары» (Казан, «Мәгариф», 2003 ел), 8 нче сыйныф өчен З.Н.Хәбибуллина, Х.Г.Фәрдиева, Ә.Н.Хуҗиәхмәтов тарафыннан эшләнгән (Казан, Мәгариф, 2005), ТР Мәгариф министрлыгы тарафыннан тәкъдим ителгән дәреслеккә нигезләнеп төзелде.Эш программасы структурасы

Татар әдәбиятының эш программасы өч өлештән тора: аңлатма язуыннан, төп бүлекләрне, белем һәм күнекмәләрне үз эченә алган программаның эчтәлегеннән, укучыларның әзерлек дәрәҗәсенә таләпләреннән.Эш программасының эчтәлеге

Рус мәктәпләрендә укучы татар балаларына әдәбият укытуның төп максаты һәм бурычлары

- матур әдәбият текстларын форма һәм эчтәлек берлегендә аңлап кабул итү;

- төп әдәби-тарихи мәгълүматларны һәм әдәби теоретик төшенчәләрне белү;

- балаларны татар әдәбияты, халык авыз иҗаты, татар халкының җыр-музыкасы, теарты, сынлы сәнгате белән таныштыру, күренекле

язучылар һәм аларның әсәрләрен үзләштерүләренә ирешү;

- укучыларның телдән һәм язма сөйләмнәрен үстерү;

- әдәби әсәрне уку һәм анализлау;

- халык тарихын, мирасын өйрәнү аша Ватанга, халыкка, туган телгә мәхәббәт, олыларга, кечеләргә һәм, гомумән, кешегә ихтирам,

мәрхәмәтлелек, шәфкатьлелек тәрбияләү.

Белем бирү эчтәлегенең мәҗбүри минимумы

Әдәби әсәрләрне танып-белү буенча төп эшчәнлек. Татар әдәбиятының күренекле язучылары һәм шагыйрьләре, аларның әсәрләре турында мәгълүмат булдыру; төрле жанрдагы әдәби әсәрләрне аңлап һәм иҗади уку; сәнгатьле уку; шигъри текстларны яисә чәчмә әсәрдән өзекләрне яттан өйрәнү; әсәрләрне анализлау; план төзү һәм әсәрләр турында кыскача бәяләмә (отзыв) язу; татар һәм рус әдәбиятындагы әсәрләрне чагыштырып бәяләү, үз фикерен әйтә белү.

8 нче сыйныфны тәмамлаган татар балалары үзләштерергә тиешле белем-күнекмәләр

- өйрәнгән әдәби әсәрнең эчтәлеген белү;

- классик әдипләрнең тормыш һәм иҗат юлларының төп фактларын истә калдыру;

- әдәби текстны кабул итү һәм анализлау, укыган буенча план төзү;

- геройларга характеристика бирү;

- әдәби әсәрдәге эпизодларны һәм геройларны чагыштыру, автор позициясен ачыклау;

- укыганга үзеңнең мөнәсәбәтеңне белдерү, әсәрне (өзекне) сәнгатьле итеп уку;

-җырлар һәм аларның төрләрен аера белү;

-хикәя,фантастик хикәяне аера белү;

-шигырь һәм поэманың үзенчәлекләрен белү;

-уңай герой,лирик герой төшенчәләрен аера белү;

-әдәби әсәрләрдән сурәтләү чараларын таба белү;

-милли орнаментларны аера белү.
Укуны бәяләү.

Укучыларның 1 минутка уку тизлеге түбәндәгечә бәяләнә:


Класслар

Икенче яртыеллыкта

Иҗек саны

Сүз саны

V

VI

VIIVIII-IX


130-190

140-200


150-210

160-220


70-80

75-85


80-95

90-110Искәрмә. Эчтән уку тизлеге, кычкырып уку белән чагыштырганда, 5-7 нче классларда – 30-40 процентка, ә 8-9 нчы классларда 40-50 процентка югырырак була.

Уку барышында үтәлергә тиешле фонетик, орфоэпик, пунктуацион, грамматик таләпләрнең үтәлешенә нигезләнеп, бәяләр куелырга мөмкин.


Таләпләр

Билге

1.

2.


Шул сыйныфка таләп ителгән күләмдәге сүзләр (текст) тиз, ачык, дөрес әйтелеп, фикер аңлаешлы бирелсә, ягъни:

 • фонетик үзенчәлекләр (хәрефләрнең укылыш үзенчәлекләре) дөрес бирелсә;

 • татар әдәби теленең орфоэпик нормалары (сүзнең язылыш һәм әйтелеш үзенчәлекләре) сакланса;

 • җөмләләр сөйләмнең төп структур берәмлекләренә (сүзләр – иҗекләргә, җөмлә - сүз тезмәләре һәм сүзләргә, мәгънәле кисәкләргә) дөрес бүленсә;

 • тукталышлар (паузалар) дөрес ясалса, сүз басымы һәм логик басым дөрес укылса яисә куелса,

 • интонацион яктан тексттагы җөмләләр дөрес тавыш белән укылса;

Укытучының текст эчтәлегеннән чыгып бирелгән сорауларына төгәл җавап бирелсә;

“5”ле билгесе куела.

1.
2.

Таләп ителгән күләмдәге сүзләр (текст) тиешле тизлектә укылса, ләкин кайбер сүзләрнең әйтелешендә фонетик, орфоэпик үзенчәлекләр тиешенчә үтәлмәсә, ягъни:

 • кайбер сүзләрне укыганда, сүзләрнең укылыш үзенчәлекләре орфоэпик нормаларга туры килмәсә;

 • сөйләмнең структур бүленешендә кайбер хаталар булса;

 • җөмләне укыганда, интонацион яктан 1-2 төгәлсезлек җибәрелсә;

Укытучының сорауларына төгәл җавап бирелсә;

“4”ле билгесе куела.

1.
2.

3.


Уку тизлеге вакыт чикләренә сыймаса һәм уку барышында 3-4 фонетик, 2-3 орфоэпик хата җибәрелсә;
Текст сөйләм берәмлекләренә тиешенчә бүленмәү сәбәпле, интонация төгәл бирелмәсә;

Текстны аңлап та, сорауларга бирелгән җавапларда төгәлсезлекләр булса;“3”ле билгесе куела.

1.

2.

3.


4.

Тиешле тизлектә уку күнекмәләре булмаса;

Уку барышында үтелгән орфограммаларда төгәлсезлекләр күп кабатланса;

Уку барышында җибәрелгән фонетик, орфоэпик, интонацион хаталар текст эчтәлеген аңлауга комачауласа;

Текст эчтәлеге буенча бирелгән сорауларга өлешчә генә җавап алынганда.“2”ле билгесе куела.


Телдән җавапларны бәяләү.

Телдән җавап бирү – тәкъдим ителгән теманы сөйләү формасында була.

М а т е р и а л:


 1. программа материалы буенча бирелгән яисә үзе сайлап алган тема;

 2. эчтән укылган текстның (нигездә, әдәби әсәрдән яисә әдәбият дәреслегеннән алынган, күрсәтелгән яисә үзе сайлап алган) эчтәлеге.

С ө й л ә ү г ә б и р е л ә т о р г а н в а к ы т:

X - XI классларда 7-10 минут,

IX класста 5-7 минут,

VIII класста 4-7 минут,

VII класста 3-6 минут,

VI - V класста 2-5 минут.Әдәбият дәфтәренә таләпләр

Әдәбият дәфтәрендә һәр уку елы дәвамында түбәндәге төп язмалар була: 1. планнар

 2. эчтәлекне хикәяләп язу

 3. цитаталар (күчереп язу)

 4. аңлатмалар (сүз һәм төшенчәләргә)

 5. фикер язмалары (үз фикереңне язып кую)

 6. укучы үзе иҗат иткән әдәби әсәрләр (хикәяләр, шигырьләр, мәзәкләр, сценарийлар һ.б )

 7. халык авыз иҗатыннан җирле материаллар

 8. аннотацияләр (11кл.)

 9. тезислар (8-11кл.)

 10. конспектлар (8-11 кл.)

 11. рефератлар (8-11 кл.).

Әдәбият дәфтәрендә бары тик программа материалын үзләштерүгә һәм аны язып бирә белергә өйрәтә торган язмалар гына булырга тиеш. Язма эшләр сочинение таләпләре белән бәяләнә.

Әдәбияттан белем дәрәҗәсен бәяләү соңгы чиктә сочинение яздыру белән кылынса да, өлгереш билгеләре чыгарган вакытта аның белән генә чикләнмичә, уку, сөйләү, телдән җавап бирү дә исәпкә алына.Укуга карата төп таләп – сәнгатьле уку.

Уку материалы:

 1. Укучы үзе язган текст яки сочинение.

 2. Әдәби әсәрдән, публицистик һәм фәнни хезмәттән өзек.

Материалның күләме:

Һәр класс өчен билгеләнгән сочинение күләме икеләтә алына.Материалны сайлап алу:

 1. Укучы үзе сайлый, үзе теләгән текстны укый.

 2. Укытучы күрсәтмә бирә.

Укуны әдәбият фәне буенча бәяләү өчен таләпләр:

 1. Уку тел (грамматика) фәне буенча уңай билге куярлык булсын.

 2. Сәнгатьле яисә логик сәнгатьле (текстның характерыннан чыгып) башкарылсын.

 3. Уку интонациясен бөтен текстка һәм аның аерым өлешләренә карата укучы аңлатып бирә белсен.

И с к ә р м ә. Уку интонациясен аңлатканда:

1. V – VII классларда интонациянең текст эчтәлегенә карата булган ягын аңлату җитә (ягъни объектив эчтәлектән чыгып).

2. VIII класста авторның тексттагы эчтәлеккә мөнәсәбәтен чагылдыру дәрәҗәсенә бәйләп аңлату да таләп ителә.

3. IX - XI классларда укучы, болар өстенә, текст эчтәлегенә үзенең мөнәсәбәтен, тыңлаучыларга ничек тәэсир итәргә, аларда нинди хисләр уятырга теләгәнлеген дә аңлатырга тиеш.


Соңгы ике таләптән берсенең үтәлмәве тел буенча куелган билгене – бер баллга, икесенең дә кимчелекле үтәлүе билгене ике баллга киметә. Икесе дә бөтенләй үтәлмәгән булса, әдәбияттан “2”ле куела.
Укыту-методик комплекты

1. Рус мәктәпләрендә укучы татар балаларына ана теле һәм әдәбият укыту программалары. (Казан. «Мәгариф» нәшрияты. 2003);

2. Рус мәктәпләрендәге татар балаларына татар әдәбиятыннан гомуми белем бирүнең дәүләт стандарты (Казан, 2005);

3. З.Н.Хәбибуллина, Х.Г.Фәрдиева, Ә.Н.Хуҗиәхмәтов ,,Татар әдәбияты.Рус телендә урта гомуми белем бирүче мәктәпнең 8 нче сыйныфы өчен дәреслек (татар балалары өчен). ТР Мәгариф һәм фән министрлыгы тарафыннан тәкъдим ителгән”. – К., ,,Мәгариф” нәшрияты, 2005.

4. З.Н.Хәбибуллина, Х.Г.Фәрдиева. Рус мәктәбендә татар балаларына әдәбият укыту. 8 нче сыйныф. Укытучылар өчен методик кулланма. Казан. Мәгариф. 2002.

5.Гайфуллина Ф.А.Әдәбият дәресләрендә .Казан, «Яңалиф», 2006

6. Абдрахимова Я.Х. Татар әдәбияты дәресләрендә бәйләнешле сөйләм үстерү 5-7 сыйныфлар. Казан, «Мәгариф» 2007 ел.

Иҗади эшнең бер төре буларак, сочинение — укучының язма рәвештә үти торган эше. Ул бәйләнешле сөйләм үстерү күнекмәләре булдыруда зур әһәмияткә ия. Әдәби (хикәяләү, очерк, истәлек, хат, рецензия һ. б.), әдәби- иҗади, өйрәтү характерындагы, ирекле, рәсемнәр нигезендә үткәрелә торган һәм контроль сочинениеләр була.Сочинениене бәяләү

1. Язманың эчтәлеге темага тулысынча туры килсә, фактик ялгышлары булмаса, бай телдә, образлы итеп язылса, стиль бердәмлеге сакланса, «5» ле куела. (Бер орфографик яисә ике пунктуацион (грамматик) хата булырга мөмкин.)

2. Язманың эчтәлеге нигездә темага туры килсә, хикәяләүдэ зур булмаган ялгышлыклар күзәтелсә, бер-ике фактик хата җибәрелсә, теле бай, стиль ягы камил булып, ике орфографик, өч пунктуацион (грамматик) яисә бер-ике сөйләм ялгышы булса, «4» ле куела.

3. Эчтәлекне бирүдә җитди ялгышлар, аерым фактик төгәлсезлекләр булса, хикәяләүдә эзлеклелек югалса, сүзлек байлыгы ярлы булса, стиль бердәмлеге дөрес сакланмаган җөмләләр очраса, өч орфографик, дүрт пунктуацион (грамматик) яисә өч-дүрт сөйләм хатасы булса, «3» ле куела.

4. Язма темага туры килмичә, фактик төгәлсезлекләр күп булып, план нигезендэ язылмаса, сүзлек байлыгы бик ярлы булса, текст кыска һәм бер типтагы җөмләләрдән торып, сүзләр дөрес кулланылмаса, стиль бердәмлеге сакланмаса, биш орфографик, сигез пунктуацион (грамматик) яисә дүрт—алты сөйләм хатасы булса, «2» ле куела.


Мәгълумат һәм белем бирү чыганаклары

УМК

Укытучы өчен методик әдәбият

Укучылар өчен әдәбият

Программа: «Рус мәктәпләрендә укучы татар балаларына ана теле һәм әдәбият укыту программалары» (Казан, «Мәгариф», 2003 ел). 1-11 нче сыйныфлар.

Дәреслек:

З.Н.Хәбибуллина, Х.Г.Фәрдиева, Ә.Н.Хуҗиәхмәтов ,,Татар әдәбияты.Рус телендә урта гомуми белем бирүче мәктәпнең 8 нче сыйныфы өчен дәреслек (татар балалары өчен). ТР Мәгариф һәм фән министрлыгы тарафыннан тәкъдим ителгән”. – К., ,,Мәгариф” нәшрияты, 2005, 208б.
1.Заһидуллина Д.Ф., Закирҗанов Ә.М., Т.Ш. Гыйләҗев. Татар әдәбияты. Теория. Тарих. К.: “Мәгариф” нәш-ты, 2004

2. Хатипов Ф.М. Әдәбият теориясе. К.: ТКН, 2000.

3. Гайфуллина Ф.А.Әдәбият дәресләрендә .Казан, «Яңалиф», 2006

4. Хөснетдинова Л.К. Әдәбият укыту мәсьәләләре. Яр Чаллы, 2000.

5. Мифтахова М.А. Мәктәптә Хәсән Туфан иҗаты. Алабуга, 2002.

6. З.Н.Хәбибуллина, Х.Г.Фәрдиева. Рус мәктәбендә татар балаларына әдәбият укыту. 8 нче сыйныф. Укытучылар өчен методик кулланма. Казан. Мәгариф. 2002.

7. Абдрәхимова Я.Х. Әдәбият дәресләрендә мөстәкыйль һәм иҗади эшләр. К.: “Мәгариф”

8. Абдрәхимова Я.Х. Әдәбият дәресләрендә бәйләнешле сөйләм үстерү. К.:. Мәгариф, 2007.

9. Даутов Р.Н., Нуруллина Н.Б. Совет Татарстаны язучылары. Библиографик белешмә. К.: ТКН, 1986.

10. Татар әдәбияты тарихы. 6 том. 60-90 еллар әдәбияты. К.: “Раннур нәшрияты, 2001.

11. Заһидуллина Д.Ф., Ибраһимов М.И., Әминева В.Р. Әдәби әсәргә анализ ясау.К.: “Мәгариф” нәшрияты, 2005.

12..Гайфуллина Ф.Ә. Әдәбият дәресләрендә. К.:. “Яңалиф” н-ты, 2006.

13.Заһидуллина Д.Ф. Яңа дулкында. К.: “Мәгариф”, 2006.


 1. Әдәбият белеме сүзлеге.
 1. Галиуллин Т.Н. Шигърият баскычлары. К.: “Мәгариф”, 2002.

 2. Җәләлиева М.Ш. Әдәбиятыбызның җырлы чишмәләре. К.: “Мәгариф”, 2001.

 3. Җәләлиева М.Ш. Әдәбиятта тойгы катламнары. К.: “Мәгариф”, 2005.

 4. Заһидуллина Д.Ф. Яңа дулкында. К.: “Мәгариф”, 2006.

 5. Программа буенча каралган язучыларның әсәрләре

 6. “ Ялкын” журналы, “Сабантуй”газетасы

8. Заһидуллина Д.Ф., Ибраһимов М.И., Әминева В.Р. Әдәби әсәр өйрәнәбез һәм анализ ясыйбыз. К.: “Мәгариф” нәшрияты, 2007.

9. «Фән һәм мәктәп», «Мәгариф».
Дәрес темасы

Үткәннәрне кабатлау яки актуальләштерү

Дәресне җиһазлау

Дәрестә файдаланылган метод һәм алымнарӨй эше

Сәгать саны

Үткәрү вакыты

Якнча

Төгәл

1.

Халык авыз иҗаты.

Өйрәнелгән халык авыз иҗаты матери­алларын искә төшерү.

Бәетләр турында плакат. Халык авыз иҗаты (китап­лар күргәзмәсе). «Сүз эчендә хикмәт бар» китабы.

Сүзлек өстендә эш. Укытучы лекциясе.

Альбомга материал туплау, бәетләр җы­ярга.

12.

«Сак-Сок» бәете.

Бәетләрнең үзенчәлекләрен искә төшерү.

«Сак-Сок» бәете ки­табы.

Әңгәмә, сүзлек өстен­дә эш, сәнгатьле уку, рәсемнәргә нигезлә­неп сөйләү.

Бәетне тулысынча укырга.

13—4.

«Сөембикә бәете».

Сөембикә турында та­рихи материалларны искә төшерү. Сөемби­кә һәм Сөембикә ма­нарасы.

«Бәетләр» китабы, кулдан эшләнгән альбом. Сөембикә турында китаплар күргәзмәсе.

Укытучы сүзе, сүз­лек өстендә эш, сән­гатьле уку, әңгәмә кору.

Сөембикә турындагы әдәби әсәрләр буенча фикер алышуга хәзер­ләнү (бүлеп бирү).

25.

Г. Камалның тормыш юлы һәм иҗаты.

Сәхнә әсәрләрен искә төшерү.

Г. Камалның портреты, әсәрләре, аның турында ис тәлекләр, плакат.

Сүзлек өстендә эш. Текстны уку, әңгәмә кору.

Драматургның тор­мышы һәм иҗаты ту­рында диалогка мате­риал әзерләргә.

16—7.

Г. Камал. «Бе­ренче театр» комедиясе.

Драматургның тор­мышы һәм иҗаты турында диалог оеш­тыру.
Сүзлек өстендә эш, сораулар буенча әң­гәмә, эчтәлеген сөй­ләү.

«Беренче театр» әсә­рен укырга.

28.

Б.с.үс. Г. Камалның “Бе­ренче театр” комедиясендәге образларга характеристика бирү. Комедия жанры белән танышу.

Сораулар буенча ка­батлау.

Г. Камал исемен­дәге театр альбо­мы.

Образларга тулы тас­вирлама бирү, әңгә­мә кору.

«Минем яраткан ар­тистым» дигән темага реферат язуга мате­риал туплау.

1


9.

Б.с.үс. Татар театрының тарихы. Беренче татар труппалары һәм артистлары.

Рефератлар буенча әңгәмә.

Театр тарихы бу­енча материаллар.

Театр турында лекция.
110.

С. Гыйззәтуллина- Волжская иҗаты турын­да белешмә.

Театр тарихын искә төшерү.

С. Гыйззәтуллина- Волжская турында газета-журнал материаллары, истәлекләр.

Сүзлек өстендә эш, әң­гәмә, укытучы лекция­се.

Артист турында материал тупларга.

111.

Г. Кариев иҗаты турын­да белешмә.

Театр тарихын искә төшерү.

Г. Кариев турында газета-журнал материаллары, истәлекләр.

Сүзлек өстендә эш, әң­гәмә, укытучы лекция­се.

Артист турында материал тупларга.

112.

Б.с.үс. Г. Камал исемен­дәге Татар дәүләт академия театры.

Артистлар турында искә төшерү.

Театр альбомы, Г. Тукай исемен­дәге Дәүләт пре­миясе артистла­рының портретла­ры, укучыларның рефератлары.

Әңгәмә.

Театр турында язма эшкә хәзерләнергә.

113.

Г. Исхакый. Әдип турында белешмә.

Әдип турында өйрәнелгәннәрне кабатлау.

Г. Исхакыйга багышланган китап­лар күргәзмәсе.

Сүзлек өстендә эш, әдип­нең тормышы һәм иҗаты турында әңгәмә.

Г. Исхакый турын­да диалогка хәзерлә­нергә.

114- 15.

Г. Исхакый. «Сөннәтче бабай» повесте.

Өйрәнелгәннәрне диалог формасында кабатлау.

Г. Исхакый. «Зин­дан» китабы.

Әсәрне сәнгатьле уку, әңгәмә, эчтәлеген сөйләү.

Чит илләрдә яшәүче галимнәр турында материал җыярга.

216.

Г. Бәширов. Әдип­нең тормыш юлы һәм иҗаты.

Язучылар турында искә төшерү.

Портрет, китаплар күргәзмәсе.

Сүзлек өстендә эш. Г.Бәшировның тормышы һәм иҗаты турында лекция.

Язучы турында өс­тәмә материал туп­ларга.

117-18.

Г. Бәширов. «Ту­ган ягым — яшел бишек».

Г. Бәшировның тор­мыш һәм иҗат юлы­на диалог төзеп ка­батлау.

Г. Бәширов. «Туган ягым — яшел би­шек» повесте.

Сүзлек өстендә эш. Әсәр­не сәнгатьле итеп уку, әңгәмә кору.

Әсәрне укып бете­рергә.

219.

Г. Бәширов. «Ту­ган ягым — яшел бишек». Өзекләр­не уку.

Өйдә укып килгән өлешне искә төшерү

Туган як табигате­нә бәйле әсәрләр.

Сорауларга җаваплар бирү.

Яраткан өзекне ят­тан өйрәнергә.

1следующая страница>


8 нче класска татар әдәбиятыннан эш программасы. (70 сәгать) Аңлатма язуы Эш программасы статусы

Рус мәктәпләрендә укучы татар балаларына ана теле һәм әдәбият укыту программалары» (Казан, «Мәгариф», 2003 ел), 8 нче сыйныф өчен З. Н. Хәбибуллина, Х. Г. Фәрдиева, Ә. Н

393.86kb.

15 12 2014
3 стр.


Татар теленнән эш программасы 1 нче сыйныф (99 сәг) Аңлатма язуы Эш программасы статусы

Программа нигезенә Россия, Татарстан Мәгариф һәм фән министрлыкларының мәктәпләрдә урта һәм тулы белем алу стандартлары салынды,” Рус телендә сөйләшүче балаларга татар теле укыту п

473.04kb.

01 10 2014
2 стр.


Татар әдәбиятыннан эш программасы 8 нче сыйныф (70 сәг) Аңлатма язуы

Программа нигезенә Россия, Татарстан Мәгариф һәм фән министрлыкларының мәктәпләрдә урта һәм тулы белем алу стандартлары салынды, “Рус телендә сөйләшүче балаларга татар әдәбияты про

230.11kb.

30 09 2014
1 стр.


Татар теленнән эш программасы 5 нче сыйныф (105 сәг) Аңлатма язуы

Программа нигезенә Россия, Татарстан Мәгариф һәм фән министрлыкларының мәктәпләрдә урта һәм тулы белем алу стандартлары салынды, “Рус телендә сөйләшүче балаларга татар телеукыту пр

482.4kb.

11 10 2014
4 стр.


9 нчы сыйныф, татар теле. (68 сәг) Аңлатма язуы Эш программасы статусы

Программа нигезенә Россия, Татарстан Мәгариф һәм фән министрлыкларының мәктәпләрдә урта һәм тулы белем алу стандартлары салынды, “Рус мәктәпләрендә укучы татар балаларына ана теле

496.48kb.

02 10 2014
3 стр.


Татар теленнән эш программасы 7 нче сыйныф (105 сәг) Аңлатма язуы

Программа нигезенә Россия, Татарстан Мәгариф һәм фән министрлыкларының мәктәпләрдә урта һәм тулы белем алу стандартлары салынды, “Рус телендә сөйләшүче балаларга татар теле укыту п

286.02kb.

12 10 2014
1 стр.


Рабочая программа по татарской литературе для 7 «А,Б» класса

Рус мәктәбендә укучы татар балаларына татар әдәбиятын укыту программасы буенча аңлатма язуы

368.18kb.

25 12 2014
2 стр.


Программаның исеме: 4 нче сыйныф өчен технология фәненнән эш программасы

Укыту планында бирелгәнчә, 4 нче сыйныфта технология дәресе өчен атнага 2 сәгать вакыт каралган.( технология- 56 сәгать, информатика – 12 сәгать). Барлыгы 68 сәгать

215.55kb.

08 10 2014
1 стр.