Flatik.ru

Перейти на главную страницу

Поиск по ключевым словам:

страница 1


Татар теленнән эш программасы
7 нче сыйныф
(105 сәг)
Аңлатма язуы
Эш программасы статусы.
Программа нигезенә Россия, Татарстан Мәгариф һәм фән министрлыкларының мәктәпләрдә урта һәм тулы белем алу стандартлары салынды, “Рус телендә сөйләшүче балаларга татар теле укыту программалары”на нигезләнеп төзелде.

Эш программасы структурасы.

Татар теленең эш программасы өч өлештән тора: аңлатма язуыннан, төп бүлекләрне, белем һәм күнекмәләрне үз эченә алган программаның эчтәлегеннән, укучыларның әзерлек дәрәҗәсенә таләпләреннән.


Эш программасының эчтәлеге.
Рус телендә сөйләшүче балаларга татар теле укытуның төп максаты һәм бурычлары.

укучыларның башлангыч мәктәптә үзләштергән белемнәрен һәм сөйләм күнекмәләрен камилләштерү;

татар теленең фонетик, орфоэпик, орфографик, лексик, грамматик нигезләрен системалы рәвештә үзләштерү;

укучыларның иҗади һәм мөстәкыйль фикерли алу мөмкинлекләрен үстерү, үз фикерләрен дәлилләргә күнектерү;

укучыларда тел сиземләү күнекмәләре булдыру;

татар теленең башка телләр арасындагы урыны, татар дөньясы турында мәгълүмат бирү;

халыкларның үзара аңлашып һәм хезмәттәшлек итеп яшәвенә омтылыш тәрбияләү;

укучыларның татар телен өйрәнүгә ихтыяҗын арттыру.
Белем бирү эчтәлегенең мәҗбүри минимумы.

Тыңлап аңлау. Эчтәлеге һәм күләме ягыннан укучыларның яшь үзенчәлекләренә туры килгән бәйләнешле сөйләмне тыңлап аңлау һәм, үз фикереңне белдереп, төп мәгълүмат турында хәбәр итү; җанлы аралашу барышында сөйләмнең эчтәлегенә төшенү һәм фикер алышуда катнашу.

Сөйләү. Коммуникатив максатларны аңлап, аралашу ситуацияләренә бәйле диалог яки монолог төзү; тәкъдим ителгән тема буенча эзлекле һәм аңлаешлы монологик сөйләм (тасвирлау, хикәяләү, фикер йөртү) булдыру; татар сөйләм этикасы гыйбарәләреннән файдаланып, әңгәмә кору. тормыштагы вакыйгалар, күренешләр турында хәбәр итү һәм фикер йөртү; укылган яки тыңланган текстның эчтәлеген мөмкин кадәр эзлекле һәм аңлаешлы итеп сөйләү.

Уку. Танышу, эзләнү, өйрәнү, карап чыгу максаты белән уку төрләреннән файдаланып, аңлап уку һәм кирәкле мәгълүматны табу; укылган текстның эчтәлеген кыскача яки тулы итеп сөйләп бирү; вакытлы матбугат язмаларын аңлап уку.

Язу һәм язма сөйләм. Аралашу темаларына бәйле язма сөйләм булдыру. Диктант язу. Бәйләнешле текстларны рус теленнән татарчага язмача тәрҗемә итү.
Укыту планында 7 нче сыйныфта татар теленнән атнага 3 сәгать вакыт бирелә. Татар теленнән тематик планны “Рус телендә урта(тулы) гомуми белем бирү мәктәбендә татар телен һәм әдәбиятын укыту программасына (рус телендә сөйләшүче балалар өчен):1-11 нче сыйныфлар /Төз.-авт.:К.С.Фәтхуллова, Ф.С.Җәүһәрова. – Казан:Мәгариф, 2010.- 79б. нигезләнеп төзедем. Программада 105сәгать каралган.
Сәгать саны

Дәрес темасы

Лесика

Грамматика

1

10

Белем һәм тормыш

Мәгариф, мөгаллим, шәкерт, мәгълүмат, катлаулы, төшенергә, фикер йөртергә, фикер алышырга, күчереп язарга, тәҗрибә, тәҗрибәле, мәсәлән, мисал өчен, имтихан бирергә, чирек, инша, мәкалә

 1. Тезмә, парлы, кушма, алынма сүзләр

 2. Омоним, синоним, антоним

 3. Хикәя фигыльнең заман формалары

 4. Шарт фигыль, кире шарт фигыль

 5. Боерык фигыль. Теләк фигыль.

 6. Кереш сүз

 7. Эндәш сүз

 8. Фразеологизмнар

2

13

Өлкәннәр һәм кечкенәләр

Шәҗәрә, нәсел, өлкән, олы, кече, туган-тумача, таныш-белеш, кадерләргә, хезмәттәш, лаеклы ял, кода, кодагый, каенана, каената, кешелекле, гадел, җитди, сөйкемле, холык, уңай, ханым, әфәнде, туташ

 1. Сыйфат

 2. Сыйфат дәрәҗәләре

 3. Сыйфатларның исемләшүе

 4. Фигыльнең үткән заман формалары

 5. Тәмамланмаган үткән заман

 6. Күптән үткән заман

 7. Кабатлаулы үткән заман

 8. Киләчәк үткән заман

 9. Фигыльнең киләчәк заман формалары

3

13

Табигать һәм кеше

Кешелек, кешелекле, иксез-чиксез, кадерен белергә, чара күрергә, матдә, матди, тыюлык, тыярга, каршы торырга, бушлык, сулык, күл, бөркет, карлыгач, күке, тукран, торна, болан, ак төлке

 1. Сыйфат фигыль

 2. Хәзерге заман сыйфат фигыль

 3. Үткән заман сыйфат фигыль

 4. Киләчәк заман сыйфат фигыль

 5. Сыйфат фигыльнең исемләшүе

 6. Хәл фигыльнең 4 формасы

 7. Исем фигыль

 8. Инфинитив

4

6

Ял итү

Күңел ачарга, күңел ачу үзәге, бергәләп, моң, көй, үзешчән сәнгать, тылсымлы, мәһабәт, зәвык, зәвыклы, Нәүрүз бәйрәме, халыкчан, багышларга, башланырга, тәмамланырга, дәвам итәргә

 1. Эшнең башлануын белдерүче аналитик фигыльләр

 2. Эшнең дәвам итүен белдерүче аналитик фигыльләр

 3. Эшнең тәмамлануын белдерүче аналитик фигыльләр

 4. Мөмкинлек, кирәклекне, ниятне, теләкне, боеруны белдерүче аналитик фигыльләр

 5. Тезмә фигыльләр

5

10

Син һәм синең әңгәмәдәшең

Әңгәмә, әңгәмәдәш, Ватан, ватандаш, исәнләшергә, сәламләргә, дус-иш, әдәпле, ханым, туташ, җәмәгать, хәрәкәт, ризалык, бәхәсләшергә, дөреслек, эзләргә, табарга, аңлатырга

 1. Теркәгечләр

 2. Аныклагыч

 3. Исем сүз төркеме (кабатлау)

6

9

Ел фасыллары

Ел фасылы, якынлашырга, үтәргә, кырау, томан, яшен, буран, салават күпере, һава торышы, офык, вакыт-вакыт, көнен-төнен, сокланырга, күз алдына, китерергә.

 1. Охшату-чагыштыру рәвешләре

 2. Күләм-чама рәвешләре

 3. Вакыт рәвешләре

 4. Саф рәвешләр

 5. Урын рәвешләре

 6. Сәбәп-максат рәвешләре
7

10

Татарстан – икътисад үзәге

Икътисад, югары сыйфатлы, йөк машиналары, җиңел машиналар, тегү әйберләре, күн әйберләр, көнкүреш кирәк-яраклары, азык-төлек, акча алмаштырырга, хосусыйлаштырырга

 1. Алмашлык (кабатлау)

 2. Алмашлык төркемчәләре

 3. Сан. Сан төркемчәләре (кабатлау)

 4. Синонимнар, антонимнар

8

5

Бәйләнешле сөйләм үстерү9

4

Контроль эш10

14

Төрле формадагы тикшерү эшләре11

6

Кабатлау12

4

Резерв дәрес
5 – 9 нче сыйныфны тәмамлаган рус телендә сөйләшүче балалар үзләштерергә тиешле белем –күнекмәләр.

1. татар теленең башка телләр арасында урынын белү;

2. татар һәм рус телләрендә уртак булган, ләкин әйтелешләре белән аерылган авазлы сүзләрне дөрес әйтә белү;

3. авазларны сүзләрдә, сүзтезмәләрдә, җөмләләрдә дөрес әйтүгә ирешү һәм сингармонизм законының асылына төшенү;

4. тамыр, ясалма, кушма, парлы сүзләрнең әйтелешен һәм язылышын белү;

5. сөйләмне орфоэпик һәм орфографик яктан дөрес оештыра белү;

6. татар һәм рус телләренең сүзлек составындагы аермаларны белеп, бер мәгънәле һәм күп мәгънәле сүзләрне сөйләмдә куллануга ирешү;

7. телара, антонимнар, синонимнар, фразеологик һәм башка төр сүзләрдән файдалана белү;

8. сөйләм культурасы, әдәби тел, сөйләм ситуациясе кебек төшенчәләрне аңлап эш итә белү;

9. гади һәм кушма җөмләләрнең сөйләмдә кулланылыш үзенчәлекләрен белү;

10. татар әдәби теленең орфоэпик, орфографик, лексик, грамматик, пунктацион нормаларына нигезләнеп һәм татар җөмләсендә сүз тәртибе үзенчәлекләрен белеп, телдән яки язма дөрес сөйләм оештыруга ирешү;

11. тыңланган яки укылган текстның эчтәлеген сөйләп бирә белү;

12. коммуникатив максатларны аңлап, диалогик аралашуда катнаша һәм үз фикерләрен эзлекле итеп белдерә белү;

13. тәкъдим ителгән тема буенча әйтелеше һәм грамматик төзелеше ягыннан дөрес, эчтәлеге ягыннан эзлеклә монологик сөйләм төзи алу;

14. төрле аралашу сфераларыннан чыгып, телдән яки язмача үз фикерләрен белдерүгә ирешү;

15. эш кәгазьләрен (белдерү, хат, тәрҗемәи хәл, гариза) яза белү;

16. тиешле (2000 сүз) күләмдә татар сүзләрен яттан белү.


Укыту – методик комплекты

1. Фәтхуллова К.С., Җәүһәрова Ф.Х. “Рус телендә урта(тулы) гомуми белем бирү мәктәбендә татар телен һәм әдәбиятын укыту программасы (рус телендә сөйләшүче балалар өчен):1-11 нче сыйныфлар /Төз.-авт.:К.С.Фәтхуллова, Ф.Х.Җәүһәрова. – Казан:Мәгариф, 2010.- 79б.

2. Татар теленнән гомуми белем бирүнең дәүләт стандарты. - ТР Мәгариф һәм фән министрлыгы, Казан, 2005

3. Сафиуллина Ф.С. Татар теле: Рус телендә урта гомуми белем бирүче мәкт. 7 нче сыйныфы өчен д-лек (рус телендә сөйләшүче балалар өчен) / Ф.С.Сафиуллина, К.С. Фәтхуллова. – Казан: Мәгариф, 2007.- 239б.

4. Хисамова Ф.Х. Тата теле морфологиясе / Ф.М. Хисамова. – Казан: Мәгариф”, 2005.

5. Сафиуллина Ф.С. Хәзерге татар әдәби теле / Ф.С. Сафиуллина, М.З.Зәкиев.- Казан: “Мәгариф” , 1994.

6. Г.Ф.Саттаров Урта мәктәп һәм гимназияләрдә татар телен укыту методикасы / Ф.С.Вәлиева, Г.Ф. Саттаров. – Казан: “Раннур”, 2000.

7. Харисов Ф.Ф. Татар телен чит тел буларак өйрәтүнең фәнни-методик нигезләре / Русчадан Н.К. Нотфуллина тәрҗ. – Казан: Мәгариф, 2002.- 367б

8. Хәйдәрова Р.З. Гомуми урта белем бирү мәктәпләренең 7 нче сыйныфында укучы рус телле балаларга татар теленнән контроль эшләр / Р.З.Хәйдәрова. – Яр Чаллы, 2010. – 15б.

9. Хайдарова Р.З., Малафеева Р.Л. Татарский язык в таблицах:Таблицы по татарскому языку для работы с русскоязычными учащимися/ Р.З.Хайдарова, Р.Л.Малафеева. – Наб. Челны, 2005. – 36с.10. Бадиков К.Г. Уроки татарского языка / К.Г.Бадиков. – Казань:Татарское кн.изд-во, 1993. – 256с

Тематик план
Бүлекләр

Барлыгы

Теоретик материал

Кабатлау

Контроль эш

Бәйләнешле сөйләм үстерү һәм төрле формадагы тикшерү эшләре
7

105

76

6

4

19


Дәрес темасы

Сәгать саны

Дәрес тибы

Коммуникатив максат

Контроль төре

Үзләштерергә яки камилләштерергә тиешле белем һәм күнекмәләр

Өй эше

датаЛексика

Грамматика
план

факт

I

Белем һәм тормыш

1

Белем һәм тормыш

1

Бсү

Бәйләнешле сөйләм күнекмәләрен үстерү\
Мәгариф, мөгаллим, шәкерт, мәгълүмат, катлаулы,
Белем һәм тормыш турында мәкальләр алып килергә


2

Тезмә, парлы, кушма, алынма сүзләр

1

Катнаш

Тезмә, парлы, кушма, алынма сүзләрне сөйләмдә куллана белү күнекмәләрен үстерү
төшенергә, фикер йөртергә, фикер

Тезмә, парлы, кушма, алынма сүзләр

Һәр төргә икешәр мисал язып килергә3

Омоним, синоним, антоним сүзләр

1

Белем һәм күнекмәләрне ныгыту дәресе

Сүзләрнең синонимнарын, антонимнарын, омонимнарын сөйләмдә куллануга ирешү
бирергә, чирек, инша, мәкалә

Омоним, синоним, антоним сүзләр

Омоним, антоним, синонимнар кулланып диалог төзеп килергә4-6

Хикәя фигыль заманнары.Үткән заман хикәя фигыль. Киләчәк заман хикәя фигыль

3

Белемнәрне ныгыту дәресе

Хикәя фигыль заманнарын сөйләмдә куллану күнекмәләерн ныгыту
мәсәлән, мисал өчен, имтихан

-а/-ә формасы, -ды/-де,-ты/-те, -ган/-гән, -кан/-кән, -ачак/-әчәк, -ячак/-ячәк, -ыр/-ер, -р, -асы/-әсе формалары

11 нче бит 1нче бирем,(и) 15 нче бит 4 нче күнегү.(я)7

Шарт фигыль. Кире шарт фигыль

1

Яңа теманы аңлату

Уку һәм сөйләм күнекмәләрен камилләштерү
тәҗрибә, тәҗрибәле,

Белсәң, белсәң дә формалары

19 нчы бит 8 нче күнегү8

Боерык фигыль. Теләк фигыль.

1

Катнаш дәрес

Боерык фигыльне, теләк фигыльне сөйләмдә куллану күнекмәләрен үстерү
алышырга, күчереп язарга,төрки телләр, әһәмиятле

Тырыш- тырышыйк әле формалары

25 нче бит 4 нче бирем (и)9

Кереш сүзләр

1

Яңа теманы аңлату

Керекш сүзләрне диалогик сөйләмдә куллана белү
Йогынты, ысул, тормыш, сәнгать мәктәбе

Кереш сүзләр

92 нче бит 2 нче күнегү(и)10

Эндәш сүзләр

1

Яңа теманы аңлату

Эндәш сүзләрне диалогик, монологик сөйләмдә куллану күнекмәләрен камилләштерү
Мәгариф, тәрҗемәче, нәшир, мөхшррир

Эндәш сүзләр

Эндәш һәм кереш сүзләрне кулланып диалог төзергә11

фразеологизмнар

1

Белемнәрне ныгыту

Тәрҗемә итү күнекмәләрен үстерү
Башка күз белән карау, бармак аша карау, үз урынына кую

Фразеологизмнар

42 нче бит 7 нче бирем, 4 җөмлә язып килергә (и)12

Белемнәрне тикшерү, кабатлау, күнегүләр эшләү

1

Белемнәрне системага салу дәресе

Фикерләү осталыгын үстерү
Тырышлык, сөйләшүче, кул эше, ысул, мәкалә

Фигыль заманныры, кереш, эндәш сүзләр, фразеологизмнар

41 нче бит 2 нче бирем (и), мөстәкыйль эшкә әзерләнергә13

Грамматик биремле мөстәкыйль эш

1

Белемнәрне тикшерү дәресе

Язма сөйләм күнекмәләрен камилләштерү

Мөстәкыйль эшКабатларга14

Хаталар өстендә эш

1

Белемнәрне системага салу дәресе

Монологик сөйләм күнекмәләрен камилләштерүГрамматиканы кабатлау

Индивидуаль биремII

Өлкәннәр һәм кечкенәләр

15-16

Сыйфат. Сыйфат дәрәҗәләре

2

Катнаш дәрес

Сыйфат дәрәҗәләрен сөйләмдә куллану күнекмәләрен үстерү
Шәҗәрә, нәсел, өлкән, олы, кече, туган-тумача, кешелекле

Гади, чагыштыру, артыклык, кимлек дәрәҗәләре

Яңа сүзләрне, кагыйдәне өйрәнергә;“Көзге матурлык” дигән кечкенә инша язарга17-18

Сыйфатларның исемләшүе. Белемнәрне ныгыту.

2

Яңа теманы аңлату

Уку һәм сөйләм күнекмәләрен камилләштерү
Таныш-белеш, кадерләргә, хезмәттәш

Сыйфатларның исемләшүе

Кагыйдәне өйрәнергә; исемләшкән сыйфатлар кергән 4җөмлә язып килергә19-20

Тәмамланмаган үткән заман

2

Яңа тема аңлату

Тәмамланмаган үткән заман фигыль формаларын сөйләмдә куллану күнекмәләрен үстерү
Лаеклы ял, кода, кодагый, каенана, каената

-а/-ә + иде, -ый/-и+ иде формалары

Кагыйдәне истә калдырырга;Тәмамланмаган үткән заманны кулланып 5 җөмлә язып килергә.21

Грамматик биремле контроль диктант1

Контроль эш дәресе

Язма сөйләм күнекмәләрен үстерү

Котроль диктантКабатларга22

Хаталар өстендә эш

1

Белемнәрне системага салу дәресе

Диалогик сөйләмне камилләштерү


56 нчы биттәге сүзләрне ятларга23-24

Күптән үткән заман

2

Яңа теманы аңлату

Күптән үткән заман формасын куллану күнекмә-н ныгыту
Гадел, җитди, сөйкемле, холык

-ган/-гән + иде, -маган +иде формалары

66 нчы биттәге 5 бирем, индивидуаль бирем25-26

Кабатлаулы үткән заман

2

Яңа теманы аңлату

тәрҗемә күннекмәләрен активлаштыру
Уңай, ханым, әфәнде, туташ

-а торган иде/ - ә торган иде формалары

210 нчы биттәге бирем;һәр төргә икешәр мисал язарга, сүзләрне ятларга27

Туган көн – гомер бәйрәме

1

Бсү

Бәйләнешле сөйләм күнекмәләрен камилләштерү
Бәллүр, кушылды, келәм, казылык, таралыштылар
Сез бәйрәм табынына нинди милли ризыклар куясыз? Җавап язып килергә28-29

Киләчәк үткән заман формасы. Киләчәк үткән заман.

2

Катнаш дәрес

Киләчәк үткән заман формаларын сөйләмдә танып белү күнекмәләерн ныгыту
Ачкыч, эндәшергә, гомумән, таралган булган

-ачак иде/-әчәк иде, -ячак иде/ -ячәк иде формалары

75 нче бит 4 нче бирем, индивидулаь биремнәр30

Фигыльнең киләчәк заман формалары

1

Катнаш дәрес

Фигыльнең киләчәк заман формаларын куллану күнекмәләрен камилләштерү
Күчәләр, хезмәттәшләр, бер-береңә ышану

-ачак/-әчәк, -ыр/-ер формалары

Билгеле һәм билесез киләчәк заман формаларын кулланып 6 җөмлә язып килергә31

Фигыль заманнары буенса мөстәкыйль эш

1

Мөстәкыйль эш дәресе

Мөстәкыйль фикерләү күнекмәләрен камилләштерү

Мөстәкыйль эшКабатларгаIII

Табигать һәм кеше

32

Сыйфат фигыль

1

Катнаш дәрес

Фигыльләрне төрле заманда куллану күнекмәләрен ныгыту
Кешелек, кешелекле, иксез-чиксез,

Сыйфат фигыль

81 нче бит 10 нчы бирем (и)33-34

Хәзерге заман сыйфат фигыль

2

Яңа теманы аңлату

Тема буенча бәйләнешле сөйләм үстерү
Кадерен белергә, чара күрергә,

Хәзерге заман сыйфат фигыль

Хәзерге мзаман сыйфат фигыльне кулланып 5 җөмлә язып килергә;килергә,китәргә,уйнарга,уйларга, укырга х.з.с ф ясап килергә35-36

Үткән заман сыйфат фигыль

2

Белемнәрне ныгыту

Диалогик сөйләмне камилләштерү
Матдә, матди, тыюлык, тыярга

Үткән заман сыйфат фигыль

66 нчы бит 4 нче күнегү; үткән заман сыйфат фигыльләрне кулланып 6 җөмлә язып килергә37-38

Киләчәк заман сыйфат фигыль

2

Катнаш дәрес

Лексик темага бәйле сүзләрне үзләштерүне дәвам итү
Каршы торырга, бушлык, сулык

Киләчәк заман сыйфат фигыль

221 нче биттәге кагыйдәне ятларга, 70 нче бит 5 нче күнегү, тәрҗемә итәргә39

Сыйфат фигыльнең исемләшүе

1

Яңа теманы аңлату

Тәрҗемә итү күнекмәләрен камилләштерү
Күл, бөркет, карлыгач, күке, тукран, торна, болан, ак төлке

Сыйфат фигыльләрнең исемләшүе

75 нче бит 7 нче күнегү40

Хәл фигыль. Хәл фигыльнең 1нче, 2нче төре

1

Яңа теманы аңлату

Диалогик сөйләм күнекмәләрен үстерү
Елдан-ел, торгызыла алмый, тырышалар, чара күрәләр

1) -ып/-еп/-п, -2) а/-ә, -ый/-и, 3)-гач/-гәч, -кач/-кәч, 4) –канчы/-кәнче, -ганчы/-гәнче формалары

85 нче биттәге тексттан фигыльләрне табарга, төрен билгеләргә.41

Хәл фигыльнең 3 нче төре

1

Катнаә дәрес

Хәл фигыльнең төрләрен сөйләмдә куллану күнекмәләрен үстерү
Печән өсте, тырма, ялгыш, ахмак

1) -ып/-еп/-п, -2) а/-ә, -ый/-и, 3)-гач/-гәч, -кач/-кәч, 4) –канчы/-кәнче, -ганчы/-гәнче формалары

Яңа сүзләрне өйрәнергә42

Хәл фигыльнең 4 нче төре


1

Катнаш дәрес

Диалогик һәм монологик сөйләмне камилләштерү
Суыр, йөртәләр, атыйлыр, чокыр, тау итәгендә, озынлык, тирәнлек

1) -ып/-еп/-п, -2) а/-ә, -ый/-и, 3)-гач/-гәч, -кач/-кәч, 4) –канчы/-кәнче, -ганчы/-гәнче формалары

хәл фигыль төрләрен кулланып 8 җөмлә язарга43

Исем фигыль

1

Катнаш дәрес

Диалогик сөйләмне камилләштерү
Күлбуга, иске, көнозын, бөкрәя төшкән
83 нче бит 9 нчы күнегү44

Инфинитив

1

Белемнәрне ныгыту

Инфинитив һәм исем фигыль формаларын сөйләмдә куллануны үстерү
Чайкала, торгыза, үкерә, тәмам, суза, эчкә таркан
95 нче бит 2 нче бирем45

Грамматик биремле контроль диктант

1

Контроль эш дәресе

Язма сөйләм күнекмәләрен үстерү

Контроль диктантКабатларга46

Хаталар өстендә эш

1

Белемнәрне системага салу дәрес

Диалогик һәм монологик сөйләмне камилләштерү
Сусыз, кою, табигый, кире, Нократ, Зөя, Мишә, төзелә
“Суларны саклау” текстын укырга, сүзләрне ятларга47

Без – табигать балалары

1

Бсү

Бәйләнешле сөйләм күнекмәләрен үстерү


Табигать турында шигырьләр алып килергә48

“Табигать һәм мин”

1

Иҗади эш дәресе

Язма сөйләм күнекмәләрен камилләштерү

ИншаИншаны язып бетереп алып килергә49

Затланышсыз фигыльләрне кабатлау

1

Белемнәрне тикшерү дәресе

Мөстәкыйль фикерләү күнекмәләрен ныгыту

Күнегүләр эшләүКабатларгаIV

Ял итү

50

Ял итү

1

Бсү

Бәйләнешле сөйләм күнекмәләрен үстерү
Балкып тора, бина, югары зәвык, милли, мәһабәт
Син кая ял итәргә барыр идең һәм ни өчен? Телдән җавап әзерләп килергә51-52

Эшнең башлануын, тәмамлануын белдерүче аналитик фигыльләр

2

Катнаш дәрес

Яңа лексик материалны сөйләмдә куллануны активлаштыру
Күңел ачарга, күңел ачу үзәге, , тылсымлы,

Эшнең башлануын белдерүче аналитик фигыльләр

93 нче бит 4 нче күнегү, 98 биттәге яңа сүзләрне ятларга53-54

Мөмкинлек, кирәклекне, ниятне, теләкне, боеруны белдерүче аналитик фигыльләр


2

Яңа теманы аңлату дәресе

Аналитик фигыль формаларын сөйләмдә куллану күнекмәләрен ныгыту
Халыкчан, багышларга, башланырга,

Мөмкинлек, кирәклекне, ниятне, теләкне, боеруны белдерүче аналитик фигыльләр


Һәр төргә икешәр җөмлә язып килергә, кагыйдәне өйрәнергә; 104 нче бит 9 нчы күнегү55-56

Тезмә фигыльләр

2

Катнаш дәрес

Тезмә фигыльләрне танып белү күнекмәләрен үстерү
Тәмамланырга, дәвам итәргә

Тезмә фигыльләр

116 нчы бит 10 нчы күнегү; аналитик фигыльләрне кабатлап килергә57

Аналитик фигыльләрне кабатлау

1

Белемнәрне системага салу дәресе

Диалогик һәм монологик сөйләм күнекмәләрен үстерүАналитк фигыль формалары

Мөстәкыйль эшкә әзерләнергә58

Мөстәкыйль эш

1

Белемнәрне тикшерү дәресе

Мөстәкыйль фикерләү күнекмәләрен үстерү

Мөстәкыйль эшКабатларга59

23 нче февраль – Ватанны саклаучылар көне

1

Бсү

Бәйләнешле сөйләм күнекмәләрен камилләштерү
Ватан, ил, чик сакчысы
Әтиеңне бәйрәм белән котлап, котлау язып килергәV

Син һәм синең әңгәмәдәшең

60-62

Теркәгечләр . теркәгечләрнең төркемәләре

3

Яңа теманы аңлату

Теркәгечләрне сөйләмдә куллануга ирешү; диалогик һәм монологик сөйләм күнекмәләрен камилләштерү

Сүзлек диктанты

Әңгәмә, әңгәмәдәш, Ватан, ватандаш, исәнләшергә, ,

Я, яки, ләкин, әмма, ә, гүя, гүяки

152б.8к., фразеологизмнар белән җөмләләр төзергә,131б.8к.,әдәби әсәрләрдән теркәгечнең һәр төренә мисаллар язып килергә63-64

Аныклагыч. Аныклагыч янында тыныш билгеләре

2

Катнаш дәрес

Аныклагычны сөйләмдә куллану күнекмәләрен камилләштерү
Бәхәсләшергә, дөреслек, эзләргә, табарга, аңлатырга

Безукучылар,...

Алсу, ягъни минем дустым139 бит 5к., 154б 4к. Инша язарга65

Ничек исәнләшәләр?

1

Бсү

Бәйләнешле сөйләм күнекмәләрен камилләштерү
Даими, хезмәтче, күкрәк, иелергә, караш, кул биреп, сәлам бирүче
“Ничек эндәшәләр” текстын укырга, с-җ.66

Исем сүз төркеме. (кабатлау)

1

Катнаш

Укучыларның уку һәм тәрҗемә итү күнекмәләрен үстерү
Сәламләргә, дус-иш, әдәпле, ханым, туташ, җәмәгать, хәрәкәт, ризалык

Килеш, зат-сан, тартым белән төрләнеше

163 нче бит 1 нче күнегү.67

Исемнең тартым категориясе

1

Белемнәрне ныгыту

Диалогик сөйләм күнекмәләрен камилләштерү
Озак, очтыгызмы,Төркия, милли, мәдәни, җәмгыять

Килеш, зат-сан, тартым белән төрләнеше

166 нчы бит 1 нче күнегү68

Исемнең килеш белән төрләнеше

1

Белем һәм күнекмәләрне ныгыту

Килеш кушымчалары алган исемнәрне сөйләмдә куллануга ирешү
Ипекәй, үзебезнең сыер, гел, куян куарга, исең китәр, чиксез

Килеш, зат-сан, тартым белән төрләнеше

Исемнәрне төрле килешләрдә кулланып, дустыгыздан нинди китаплар яратуы турында сорап, диалог төзегез69

Тартымлы исемнәрнең юнәлеш, чыгыш килешендә төрләнеше

1

катнаш

Сәнгатьле уку күнекмәләрен ныгыту
Күптәннән, язмышыбыз, ярышабыз, барлык фәннәрдән, күбесенчә

Килеш, зат-сан, тартым белән төрләнеше

Бакчабыз, яулыгы, дәфтәрем сүзләрен килешләр белән төрләндерергә70

Исемнәргә морфологик анализ ясау

1

Катнаш

Исем сүз төркемен дөрес куллану күнекмәләрен үстерү
Ым, хәрәкәт, әдәпсезлек, аяк селкергә, тел чыгару

Килеш, зат-сан, тартым белән төрләнеше

Бакча, әнинең, киапларыбызны сүзләренә морфологик анализ ясарга71

Тест эшләү

1

Белемнәрне тикшерү дәресе

Мөстәкыйль фикерләү күнекмәләрен үстерү

ТестКабатларга72

Хаталар өстендә эш

1

Белемнәрне ныгыту

Белем һәм күнекмәләрне системалаштыруКилеш, зат-сан, тартым белән төрләнеше

Яраткан ел фасылы турында шигырь алып килергәVI

Ел фасыллары

73-74

“Минем яраткан ел фасылым” дигән темага инша язу

2

Иҗади эш дәресе

Язма сөйләм күнекмәләрен үстерү

Инша

Гөрләвек, кызынырга, көймә, уңыш, күк күкри
Иншаны язып бетереп алып килергә75

3 нче чирек өчен контроль эш

1

Контроль эш дәресе

Язма сөйләм күнекмәләрен үстерү

Контроль диктантКабатларга76

Хаталар өстендә эш

1

Белемнәрне системага салу дәресе

Укучыларның сөйләм күнекмәләрен камилләштерү


“Әнием” кечкенә инша язып килергә77

Рәвеш. Саф рәвешләр.

1

Катнаш дәрес

Рәвешләрне сөйләмдә куллануны үстерү
Ел фасылы, якынлашырга, үтәргә

Саф рәвешләр

Рәвешләр кергән 6 җөмлә язып килергә78-79

Охшату-чагыштыру рәвеше

2

Яңа теманы аңлату дәресе

Охшату-чагыштыру рәвешләрен сөйләмдә дөрес куллануга ирешү
Көнен-төнен, сокланырга, күз алдына, китерергә

Охшату-чагыштыру рәвеше

177б.к., Карточкадагы биремне эшләргә80-81

Күләм – чама рәвеше

2

Яңа теманы аңлату дәресе

Күләм-чама рәвешләрен танып белү күнекмәләрен камилләштерү
Калават күпере, һава торышы,

Күләм – чама рәвеше

183бит “Яз” текстын укырга, с-җ әзерләргә; мөстәкыйль эшкә әзерләнергә82-83

Вакыт рәвеше

2

Белемнәрне ныгыту дәресе

Диалогик сөйләм күнекмәләрен камилләштерү

Мөстәкыйль эш

Кырау, томан, яшен, буран

Вакыт рәвеше

“Кышкы матурлык” текстын укырга һәм 1,2,3 нче биремнәрне эшләргә; вакыт рәвешләре кергән 6 җөмлә язып килергә84-85

Урын рәвеше

2

Катнаш дәресе

Ел фасыллвры белән бәйле сүзләрне кулланылышка кертү
Офык, вакыт-вакыт

Урын рәвеше

195 б сүзләрне ятларга;урын һәм вакыт рәвеше кергән 10 җөмлә язып килергә.VII

Татарстан – икътисад үзәге

86-89

Алмашлык. Алмашлык төркемчәләре. (кабатлау)

4

Белем һәм күнекмәләрне ныгыту дәресе


Алмашлыкларны сөйләмдә куллану күнекмәләрен камилләштерү
Икътисад, югары сыйфатлы, йөк машиналары, ,

Алмашлык төркемчәләре

214б.4к., 221б.5к.,

224б.9к,233б.6 к.,90-93

Сан (кабатлау)

4

Катнаш дәрес

Саннарны сөйләмдә дөрес куллануга ирешү
Җиңел машиналар, тегү әйберләре, күн әйберләр

Сан төркемчәләре: бүлем, җыю, чама, тәртип

Карточкалар белән эшләү,186б.8к.саннар кулланып,”Кибеттә” д. диалог төз.,сан-ң һәр төркем-нә 2 җөмлә язып килергә94-95

Синонимнар, антонимнар

2

Катнаш дәрес

Сүзләрнең синонимнарын, антонимнарын сөйләмдә куллануга ирешү
Көнкүреш кирәк-яраклары, азык-төлек,

Татар телендә синонимнар, антонимнар

Сино-р кул-ып җөм-р язарга; контроль эшкә әзерл-гә96

Йомгаклау котроль эше

1

Контрль эш дәресе

Язма сөйләм күнекмәләрен үстерү

Грамматик биремле диктантКабатларга97

Хаталар өстендә эш

1

Белемнәрне системага салу дәресе

Лексик-грамматик матераилны сөйләмдә куллану күнекмәләрен ныгыту


Ел буе үткәннәрне кабатлап килергә98

Үткәннәрне кабатлау

1

Грамматик биремле күнегүләр эшләү дәресе

Грамматик материалны куллану күнекмәләрен ныгыту
Акча алмаштырырга, хосусыйлаштырырга
Контроль тестка әзерләнергә99

Контроль тест

1

Контрль эш дәресе

Мөстәкыйль фикерләү сәләтен үстерү

Тест“Ура! Каникуллар!” кечкенә хикәя язып килергә100

Гомумиләштереп кабатлау

1

Кабатлау дәресе

Диалогик һәм монологик сөйләм күнек-н камил-рү


Кабатларга101

Йомгаклау

1

Кабатлау дәресе

Сөйләм күнекмәләрен камилләштерү


Кабатларга102-105

Резерв дәрес

4

Татар теленнән эш программасы 5 нче сыйныф (105 сәг) Аңлатма язуы

Программа нигезенә Россия, Татарстан Мәгариф һәм фән министрлыкларының мәктәпләрдә урта һәм тулы белем алу стандартлары салынды, “Рус телендә сөйләшүче балаларга татар телеукыту пр

482.4kb.

11 10 2014
4 стр.


Татар теленнән эш программасы 7 нче сыйныф (105 сәг) Аңлатма язуы

Программа нигезенә Россия, Татарстан Мәгариф һәм фән министрлыкларының мәктәпләрдә урта һәм тулы белем алу стандартлары салынды, “Рус телендә сөйләшүче балаларга татар теле укыту п

286.02kb.

12 10 2014
1 стр.


Татар теленнән эш программасы 1 нче сыйныф (99 сәг) Аңлатма язуы Эш программасы статусы

Программа нигезенә Россия, Татарстан Мәгариф һәм фән министрлыкларының мәктәпләрдә урта һәм тулы белем алу стандартлары салынды,” Рус телендә сөйләшүче балаларга татар теле укыту п

473.04kb.

01 10 2014
2 стр.


8 нче класска татар әдәбиятыннан эш программасы. (70 сәгать) Аңлатма язуы Эш программасы статусы

Рус мәктәпләрендә укучы татар балаларына ана теле һәм әдәбият укыту программалары» (Казан, «Мәгариф», 2003 ел), 8 нче сыйныф өчен З. Н. Хәбибуллина, Х. Г. Фәрдиева, Ә. Н

393.86kb.

15 12 2014
3 стр.


Татар әдәбиятыннан эш программасы 8 нче сыйныф (70 сәг) Аңлатма язуы

Программа нигезенә Россия, Татарстан Мәгариф һәм фән министрлыкларының мәктәпләрдә урта һәм тулы белем алу стандартлары салынды, “Рус телендә сөйләшүче балаларга татар әдәбияты про

230.11kb.

30 09 2014
1 стр.


9 нчы сыйныф, татар теле. (68 сәг) Аңлатма язуы Эш программасы статусы

Программа нигезенә Россия, Татарстан Мәгариф һәм фән министрлыкларының мәктәпләрдә урта һәм тулы белем алу стандартлары салынды, “Рус мәктәпләрендә укучы татар балаларына ана теле

496.48kb.

02 10 2014
3 стр.


Рабочая программа по татарской литературе для 7 «А,Б» класса

Рус мәктәбендә укучы татар балаларына татар әдәбиятын укыту программасы буенча аңлатма язуы

368.18kb.

25 12 2014
2 стр.


1. Аңлатма язуы Рус телле балаларга уку дәресләрен

Укыту-методик комплексы Мәгариф һәм фән министрлыгы тарафыннан расланган татар теле.һәм татар әдәбияты программаларына нигезләнеп төзелде. Ф. С. Сафиуллина, К. С. Фәтхуллова. Рус т

265.44kb.

06 10 2014
1 стр.